Конкурс за 2 стипендии в областта на информационните технологии на Фондация „Миню Балкански“

Bulgarian Girls <<>> Code for Fun
Стипендия от името на Българската Група на Завършилите Маунт Холиок.

Конкурс за финансова подкрепа за участието на две момичета в Четвъртото издание на Лятната школа по информатика и облачни технологии към Фондация Миню Балкански
www.balkanski-foundation.org.

Харесва ти да се занимаваш с компютри?
Искаш да пробваш да програмираш… или вече си пробвала и искаш да научиш повече?
Интересно ти е да научиш как работи “облакът”?

Кандидатствай за стипендия и участвай в “Лятната школа по информатика и облачни технологии” през септември 2019!

Срок за кандидатстване за стипендия: 1.05.2019 Обявяване на наградените: 15.05.2019

Българската Група на Завършилите Маунт Холиок обявява конкурс за 2 стипендии за спонсориране участието на две момичета в “Лятната школа по информатика и облачни технологии 2019” към Фондация Миню Балкански. Стипендията има за цел да насърчи участието на повече момичета в образователни инициативи с техническа насоченост.

Подробна информация за Фондация М. Балкански и Лятната школа може да бъде намерена в интернет на следните страници:
● Сайт на Фондацията www.balkanski-foundation.org
● Брошура http://www.balkanski-foundation.org/…/info-final-recto_vers…
Всяка стипендия е на обща стойност 250 лв. и покрива пълната таксата за участие, включително пансион и престой в базата на Фондацията.

Условия за кандидатстване:
● Право на кандидатстване имат момичета от 7-ти до 9-ти клас, учещи в българско общообразователно училище
● За кандидатстване се изисква стандартният пакет от документи за участие в лятната школа. Списъкът можете да намерите в частта “условия”: http://www.balkanski-foundation.org/…/info-final-recto_vers…
● В допълнение се изисква кратко есе с максимална дължина от 250 думи на тема:
“Коя жена-програмист/софтуерен инженер те вдъхновява и защо?”
● Всички документи се подават онлайн, на посочения в брошурата имейл адрес: fmb.shkoli@gmail.com
● В случай, че има повече желаещи отколкото налични стипендии, наградените ще бъдат определени на база
силата на мотивационното писмо и допълнителното есе.

Изисквания към наградените:
● Стипендиантките се съгласяват да споделят с Българската Група на Завършилите Маунт Холиок две техни снимки от участието си в Лятната школа
● Снимките може да бъде използвани в комуникационни материали на Българската Група на Завършилите Маунт Холиок и на Европейския Алумни Съвет на Завършилите Маунт Холиок, включително имейл и нюслетър/електронна брошура.

Интересно ти е какво представлява школата?
Разгледай снимките от предишните издания на страницата на VMware България, дългогодишен партньор и главен спонсор на Лятната школата https://vmwarebulgaria.prowly.com/31122.