Красива музика ще оглася пешеходната зона на Стара Загора в летните дни и вечери

Три от акцентите в пешеходната зона на Стара Загора, която усилено се работи в момента, заслужават особено внимание. И трите носят отличителните черти на Града на липите, на поетите и на правите улици, на романтичния му дух и вродена естетика.

През летните дни и вечери, освен от хладината и пръските на сухите фонтани, площадното пространство ще се оглася и от красива музика. С приятни децибели ще звучат „Токата и фуга“ на Бах, две изпълнения на прославената в недалечното минало Вокална група „Траяна“ – „На Елизе“ от Бетовен и „Българска рапсодия Вардар“ от Панчо Владигеров, адаптация на композитора акад. Кирил Тодоров, „Ръченица“ от Петко Стайнов, в оригинално изпълнение от Симфоничен оркестър и „Лятно време“ от „Четирите годишни времена“ на Вивалди.

Музикалните произведения са предложени от акад. Кирил Тодоров, прослушани, обсъдени и приети от специализирана комисия.

Южно от бившия Електродом, под водно огледало, ще бъдат поставени 11 медни плочи с размер 1.50/0.70 м. Върху тях ще бъде изписан по един стих от емблематични стихотворения на старозагорски поети, посветени на Стара Загора.

„Предложението на архитектите -проектанти за този важен акцент е консултирано с Дружеството на писателите, представлявано от поета Таньо Клисуров,  с директора на Музей „Литературна Стара Загора“ Иван Матев, с национално представени литератори и литературоведи, Иван Гранитски също изрази становище, уточни за dolap.bg зам.-кметът Иванка Сотирова. – Важното беше да се уточни концепцията, тъй като много поети са писали за Стара Загора: дали да бъдат само старозагорски автори или и други писали и пишещи за нашия град. В крайна сметка се спряхме само на автори старзагорци, които вече не са между живите. За днешните поети, нека бъдните поколения пишат. Търсихме значимите, създали емблематични стихотворения за Града на поетите“.

Избраните автори са Даскал Петър Иванов, Кирил Христов, Димитър Подвързачов, Жеко Христов, Николай Лилиев, Гео Милев, Иван Мирчев, Веселин Ханчев, Михаил Берберов, Христо Кацаров и Стойчо Стойчев.

От съответното стихотворение ще се вземе само по един стих. Арх. Велемир Георгиев трябва да определи големината на кегела, за да има съпоставимост в текстовете, изписани върху плочите, както и да има четивност под водното огледало. Плочите ще бъдат поставени под водна повърхност.

Южно от Музея на религиите е предвидено място, върху което ще бъдат изписани имената на днешни най-значими културно-исторически обекти на града. Сред тях са Операта, Драматичният театър, Кукленият театър, Художествената галерия, Регионален исторически музей и Музей Литературна Стара Загора, Античният форум „Августа Траяна“ и др. Идеята е, чрез QR-код всеки да получи повече информация за културните забележителности на хилядолетния град.
Росица Ранчева