Съкровищница от 183 170 архивни единици съхранява Държавен архив Стара Загора

„Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. на Държавен архив – Стара Загора възлиза на 2374,61 линейни метра с 3318 архивни фонда (2254 учрежденски+874 от масив „Б“ и 190 лични) с общ брой 183 170 архивни единици, 494 частични постъпления и 2464 спомена. Застрахователният фонд се състои от 100518 негатива“. Това съобщи на 31 януари 2019 г. на брифинг директорът Галентин Караславов.

За периода 2012-1018 г. са дигитализирани 2687 дигитални обекта с 9930 мастер образа, с обем 500,72 гига байта. До края на 2019 г. ще бъде извършена дигитализация на 161 дигитални обекта с 1142 мастер образа. По темата „Протоколи на общинските управление до 1944 г.“ обектите са 126, а образите – 1107. По темата „Фотоархив“ – 35 са обектите с 35 образа. Работи се и по издирването на документи и по друга приоритетна тема – „30 години от падането на комунизма“. Г-н Караславов призова онези, които разполагат с документи, снимки, публикации и пр. за свалянето на системата, да ги предоставят на Държавния архив.

По още две големи теми е работил Старозагорският държавен архив през 2018 г. Издирени и обработени са над 100 архивни единици със затворнически досиета на сътрудници на Държавна сигурност и на сътрудници от военното контраразузнаване за времето от 1947 – 1954 г.

Другата голяма справка е за училищни земи, причислени към държавния фонд. Целта е училищните имоти да им бъдат възстановени и да ги ползват за издръжка и други дейности.

Г-н Караславов маркира самостоятелното и с различни институции организиране на редица изложби в областния град и други населени места, участие в съвместното печатно издание „С български дух и европейска мисъл“ с Регионален исторически музей, Художествена галерия, Къща-музей „Гео Милев“ и с подкрепата на Община Стара Загора; комплектуване на учрежденски и лични фондове.

През 2019 г. е планирано разработването на 13 актуални номенклатури, комплектуване на документацията на три училища, обработване на постъпили лични фондове в т.ч. на оперната певица Стефка Минева и откриване на фото-документална изложба за живота и творчеството й, послучай предстоящата й 70-годишнина. Ще бъде обработен и постъпилия архив на биолога Николай Йовчев, на обемния документален масив на диригентката Росица Баталова, на документалния масив на СОДИМКО от над 70 тубуса и 70 кутии с чертежи на обекти в страната и чужбина.

Съвсем скоро – на 12 февруари 2019 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще бъде открита изложба „Самолетостроенето в Казанлък“. Изложбата се предоставя от Музея на фотографията в града на розите.

Галентин Караславов отличи най-изявените партньори и сътрудници през 2018 г. – ОУ „Кирил Христов“, д-р Ема Жунич, Мила Маринова от Радио Стара Загора, дарителят Николай Вапирев и др.

Дългогодишният деятел в областта на културата Тенко Калайджиев направи ценни дарения. Той предостави на Държавния архив Грамота на Окръжен народен съвет Стара Загора, с която се удостоява първата награда за диригентско майсторство на Димитър Димитров, диригент на Старозагорска опера за постановките на оперите „Кола Брьонон“ и „Ивайло“ през 1978 г.; Награда за колектива на Държавна опера Стара Загора за постановка на операта „Робинзон Крузо“, подписана от акад. Марин Големинов; няколко програми, покани и др. рекламни материали свързани с провеждане на Фестивала на оперното и балетното изкуство; последният вариант на сценичната адаптация и постановка на „Службогонци“ от Парашкев Хаджиев, дело на акад. Хачо Бояджиев. Внезапната му кончина е попречила академикът да постави договорената оперета на сцената Старозагорска опера.

Голяма ценност представлява Проект за обект „Разглобяема висяща сцена над мозайките в сградата на Пощата“, дело на покойния вече ст.н.с. д-р Мина Попов.

Росица Ранчева