Съветниците на Стара Загора приеха рекордно висок общинския бюджет за 2019 година

Рекордно висок бюджет приеха на 31 януари 2019 г. общинските съветници на Стара Загора – общо над 125 млн. лева, което е с около 11 млн. лева повече от миналата година. С 42 гласа „за“ бе подкрепено проектното предложение. Като рекорден за новата история на града го обяви, председателят на ПК по бюджет и финанси на ОбС Диян Димитров. „Отново имаме консервативен подход – баланс между приходна и разходна част, както и ниска кредитна задлъжнялост “, допълни Димитров.

Няма да има увеличение на местните данъци и такси. Председателят на финансовата комисия обобщи и приоритетните точки, които стоят пред Бюджет 2019 – подобряване и създаване на културна инфраструктура. „Рекордни стойности имаме и при капиталовите разходи, т.е. инвестиционната програма на общината. Общо 40 млн. лева са за тази година“, уточни Димитров. Средствата са предвидени за разширението на парк „Артилерийски“, продължението на ул. „Христо Ботев“, ремонт на залата на Синдикалния дом, реновиране на сградата, дарена от Мария Жекова, за Център за даровити деца, оборудване на Музей Литературна Стара Загора, въвеждане на електронната система за таксуване в градския транспорт. И тази година са предвидени средства за ремонт и мерки за енергийна ефективност на детски градини и училища. Подобрения ще има и на уличната и тротоарната система. Рехабилитация е предвидена и за ВиК мрежата. 800 хил. лева са отделени за ремонт на ул . „Св. Княз Борис I“, 400 хил . лева за следващия лот от пътя между селата Борово и Михайлово . Ремонти ще има още за Дневния център „Теофано Попова“ и Центъра за деца с аутизъм в кв. „Самара“. Предвидено е изграждането и на две нови пътни кръстовища – временното кръгово, което бе за облекчение на трафика към индустриалната зона и по бул.„Патриарх Евтимий“ на пътя за Раднево. Средства са отделени и за подобряване на състоянието на кметства и читалища по селата.

На фона на икономическото състояние у нас, бюджетът на една община не може да бъде напълно изчерпателен. Избягваме разпиляването и залагаме на баланс и ефективност“, подчерта и кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Той даде пример с оптимизацията при разходите, касаещи ВиК-мрежата в града, която не е подменяна от няколко десетилетия. Чрез реновирането на системата, освен че се подобрява качеството на услугата, също се намаляват и разходите. Като друг добър пример в тази посока, градоначалникът определи и включването на мерките за енергийна ефективност, които също пестят средства. По време на заседанието на местния парламент стана ясно още, че не бива да се изкривява именно балансът при общинския бюджет, защото толерирането на една функция за сметка на друга не води до подобряване на общата среда и качество на живот като цяло.

Приета с 39 гласа „за“, бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. „Най-същественото изменение засяга данъка върху МПС. В годините назад, приходите от тази функция са в размер на 6 млн. и 800 хил. лева. С така направените разчети тази сума и след промените ще е със същите нива. Новите ставки имат за цел едно по-справедливо разпределяне на новата екологична компонента. Всички промили, които познаваме до момента – година на производство и мощност, се намалят от 0,1 до 0,4, като идеята е да се компенсира екологията. Към еко ставката е подходено социално – при най-ниските категории „Евро 1“ и „Евро 2“, се приема най-ниската ставка. При „Евро 3“ сме на 1-ца , а при по-новите автомобили сме взели средни стойности“, уточни Диян Димитров от ПК по бюджет и финанси. „От първите 6 по големина общини в страната, в Стара Загора имаме едни от най-ниските промили за екология“, каза той. Димитров посочи, че вече ще бъде затворена „вратичката“, през която бяха зачестили случаите за регистрация на скъпи и мощни автомобили като товарни такива, за да плащат по-малко.

Съветниците подкрепиха с 41 гласа „за“ годишния отчет на кмета на Стара Загора. Приети бяха още и годишният отчет на старозагорския обществен посредник и отчетът за последното шестмесечие на председателя на Общинския съвет. Съгласие бе дадено Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ за благоустрояване на детска ясла № 5 „ Първи юни“.

Красимира Кънева