Проверяват собственици на кучета за документи на компаньоните им в Стара Загора

До 31 март 2019 г. е срокът за заплащане на таксата за домашно куче в Стара Загора. Размерът ѝ е 24 лева, а събраните средства отиват за дейности за намаляване на популацията на бездомните животни в общината.

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът е необходимо да подаде  декларация в общината по постоянен адрес – седалище за регистрация, за което се издава административен паспорт по образец. От администрацията напомнят, че при невнесена такса се начислява лихва. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), собственикът е длъжен в 14-дневен срок да уведоми за това, като подава нова декларация.

За компаньон, който има поставен микрочип, не се дължи налог през първата година от регистрирането му. Такса не дължат още – кастрираните, ловните, помощните, служебните (в организации на бюджетна издръжка), както и кучетата, използвани от БЧК. Освобождаването се отразява в административния паспорт. Собствениците на домашни любимци е редно да носят документа за заплатената такса и регистрацията на животното, когато го разхождат, казват инспекторите, които проверяват местата за разходки на четириноги.

От администрацията напомнят още, че е забранено малолетни деца да разхождат кучета от едри породи. Поводът му трябва да не е по-дълъг от 2 метра, а при агресивно животно – намордникът е задължителен. Ангажимент на стопаните е още и да почистват след дефекация на любимеца си.

От инспектората подчертават, че не се допуска разходка на домашни кучета в дворовете на детски ясли, градини, спортни площадки и училища, както и на здравни заведения и заведения за социални грижи. Нарушителите биват санкционирани, а глобите са от 20 до 1000 лева, в зависимост от констатираното нарушение. Зачестяват проверките по сигнали на граждани за недобросъвестно отношение към компаньони и неспазване на приетите административни разпоредби.

За качествена отмора и игра на домашните любимци са обособени специални градинки, в които те могат да тичат свободно. Такива има във всички квартали на Стара Загора, както и в големите паркове.

Красимира Кънева