Ново място за младите хора в библиотеката

На 28 януари 2019 г., понеделник, от 11:00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ще бъде открита Тийн зона, място за млади хора. Пространството е на партерния етаж, 80 кв. м., с приветлива визия и удобен достъп. Залата е модерно оборудвана с компютри, мултимедия, електронни четци, настолни игри, книги и комикси, специална бяла магнитна стена, бърза интернет връзка. Средствата за ремонт и оборудване в размер на почти 40 хил. лв. са дарение от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в рамките на социалния им проект „Енергия за библиотеката“. Заданието е разработено от екипите на Регионалната библиотека и енергийната компания, със съдействието на Община Стара Загора.

Да се създаде специално място за младите хора е „стара“ мечта на библиотекарите! При неговото проектиране и организиране се приложиха иновативни и интересни практики и модели от световния опит. Новото „тийн“ пространство ще бъде обживяно чрез много и разнообразни дейности – представяния на книги, филмови прожекции, читателски и писателски клуб, клубове по разговорен английски и настолни игри, дискусии по теми, вълнуващи младите хора. В залата ще срещат младежки отбори по робопрограмиране, легороботика и математика. Целта е в библиотеката да бъдат привлечени повече млади хора.

Плодотворните контакти между „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и най-голямата библиотека в Старозагорска област са от пет години. Досега компанията подпомага обогатяването на библиотечния фонд и подобряването на материалната база. Редовно дарява нови заглавия от чужди и български автори, компютърна техника и абонаменти за специализирани издания, обзавеждане. И съвсем естествено в края на 2018 г. при връчване на традиционните награди получи приз „Дарител на годината“ в категорията „Институции/компании, подкрепящи библиотеката“. През 2016 и 2017 г. компанията беше отличена в категория „Подкрепа за библиотеките” на Годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация за дългогодишното си сътрудничество със старозагорската библиотека, а в края на ноември 2018 г. – и с приз „Най-голям корпоративен дарител“ в годишните награди на Българския дарителски форум, категория „Нефинансови дарения“ за 2017 г.

Партньорите бизнес-библиотека участваха успешно с презентация в международна конференция на тема „Благотворителност и култура на дарителство“, която се състоя в София на 10 и 11 декември 2018 г. по случай 140 години от основаването на  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Темата „Библиотеките и бизнесът – устойчивост и отговорност“ представиха Надежда Груева – директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора и Надя Синигерска-Бохорова, мениджър КСО и устойчиво развитие на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. „Тук ние виждаме основната роля на културните институции – те осигуряват дом и простор на творчеството, изкуството, напомнят ни за огромния потенциал на човешките същества. Библиотеките и читалищата са национално богатство на България, повече от 150 години те поддържат традиционните ценности и отварят път на нови идеи. Задача на всеки от нас е да продължим започнатото в много по-трудни времена и да ги подкрепяме в работата им като център на живота в общността“, каза по време на конференцията Надя Синигерска-Бохорова, мениджър КСО и устойчиво развитие на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Новото библиотечно, информационно и креативно пространство ще работи в близка връзка с всички останали отдели на библиотеката.

Същият ден, 28 януари 2019 г., понеделник, от 18:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ще се проведе благотворителен концерт с музиката на Моцарт. Събраните средства са за новооткритата Тийнзона в библиотеката. В концерта ще участват млади оперни изпълнители: Яница Нешева, Иван Кабамитов, Тереза Бракалова, Светлана Иванова, Калина Жекова, Нели Нечева, Теодор Петков, Пролет Пенчева, Яна Стефанова, Ралица Василева и ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора. На рояла: Полина Влахова.

Снежана Маринова