Представяне на програма за обучение в Русия

Информационна среща на тема „Представяне на програма за безплатно образование в Русия“ ще се проведе на 1 февруари 2019 г., петък, от 17:30 ч. в Стара Загора, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Организатор е Руският център в библиотеката със съдействието на Посолството на Руската федерация в България. В срещата ще участва Роберт Шестаков – съветник в посолството, представител на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация (РФ).

Началото на кампанията за безплатно образование на чужди граждани в университетите на Русия е поставено с Постановление № 891 от 8 октомври 2013 г. на правителството на Руската федерация „Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации“. Възможностите за обучение са по 650 направления (специалности) в над 500 висши училища в повече от 80 града в РФ. Програмата предлага бакалавърска степен, магистратура, специализация, аспирантура, докторантура, повишаване на квалификация, стаж по специалността. Ежегодната квота е в рамките на 15 хил. места, разпределящи се между повече от 160 държави. Квотата за България всяка година се увеличава. През 2013 г. е 50 човека, а през 2018 – 220 (при подадени 450 заявки). Досега по тази програма в руски университети се обучават или вече са завършили над 800 граждани на Република България. Подборът на кандидати се осъществява на два етапа, а самото кандидатстване е само в няколко стъпки, онлайн на RUSSIA.STUDY. Владеенето на руски език не е задължително, но е предимство при равни други условия.

Русия е традиционно силна с научните си и академични институти в областта на физико-математическите, естествените, инженерните и хуманитарни науки. Дипломите от руските висши училища се признават в голяма част от държавите. Има подписани споразумения за това с 60 страни. Много руски училища работят по съвместни програми с чуждестранни университети и издават двойни дипломи. Приоритетни направления за получаване на образование са: ядрена енергетика и технологии; средства за масова информация и информационно-библиотечни науки; образование и педагогически науки; езикознание и литературознание. А най-предпочитани от кандидатите са Руска академия за народно стопанство и държавна служба към президента на Руската федерация – Москва; Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“; Санкт-Петербургски държавен университет; Финансов университет при Правителството на Руската федерация. Направленията, към които има най-голям интерес са международни отношения, икономика, мениджмънт, право, самолетостроене.

България и Русия имат традиция в осъществяване на възможности за получаване на висше образование. Тя датира още от Българското Възраждане. В по-ново време, от началото на 50-те години на ХХ в. досега съответно образование в СССР/Русия са получили над 60 хил. българи. В исторически план ще припомним имената на Захарий Княжески, Анастасия Тошева, на Найден Геров и Сирак Скитник (Панайот Тодоров Христов).

Първата стъпка за кандидатстване по програмата е регистрация в портала   https://russia.study/ru Следва попълване на анкетата, сканиране на изброените необходими документи и изпращане на заявката. Тази година това трябва да се случи до 1 март. Може да бъдт избрани от три до 6 висши училища в Русия.

Втори етап е подборът, извършван от руските образователни организации. Резултатите ще се очакват през месеците юли-август.

Повече подробности, практични съвети и отговори на възникнали въпроси по темата – по време на срещата на 1 февруари, петък, от 17:30 ч. в библиотеката.

Снежана Маринова