Над 200 старозагорски ученици извънкласно ще се обучават за млади програмисти

„В началото на втория учебен срок, през февруари 2019 г., ще стартират извънкласните дейности по интереси за учениците в цялата страна. Досегашната програма „Твоят час“ е заменена с нова програма. От името на Община Стара Загора ще се кандидатства за обучение „Млад програмист“. Това съобщи за dolap.bg ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. – Специалностите ще бъдат по компютърно моделиране, компютърна графика и компютърна анимация. Предложението е да се включат деца от различни възрасти – от четвърти до десети клас. Заниманията са обезпечени от специалисти и са безплатни за родителите“.

Програмата „Млад програмист“ ще предостави възможности за работа на около 200 ученици, които да се обучават извънкласно. В зависимост от кандидатите ще се прецени дали заниманията ще се провеждат само в Центъра за личностно развитие на децата или и в училища, в които по-голям брой ученици са заявили интерес.

Училищата също могат да кандидатстват за различни дейности с насоченост екология, изкуства и предприемачеството. Добре е учениците да се насочват към математика и природни науки. Затова училищата ще имат задължение да организират 40% клубове по интереси от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите могат да са в други сфери спрямо предпочитанията на децата.

По една група ще трябва да се ръководи от външни специалисти от центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни клубове, читалища, музеи и др. 10% от средствата за извънкласни дейности ще остават в общините и с тях ще се финансират междуучилищни прояви. Общините трябва да направят списък с такива.
Според зам.кмета училищата трябва да използват максимално дейностите по интереси. Чрез тях са заложени няколко политики – да се интегрират децата и родителите в учебния процес, образователните институции да си взаимодействат, както и да се осъществява ранно кариерно ориентиране. Ежегодната „Панорама на образованието“, която организира Община Стара Загора, ще се направи тази година на открито. Целта е да има повече павилиони, повече пространство за атрактивна презентация, да се получи в по-голяма степен информиране на гражданите.

За провеждането на извънкласните дейности в Министерство на образованието и науката са осигурени 25 милиона лева от държавния бюджет.

След успешното приключване на проекта „Вълшебната класна стая“ през 2018 г., през настоящата продължава изпълнението на програмата „Приобщаващо образование“. Първата програма разкри много възможности за пътуване, за обучение, за равен старт при встъпване в училище, т.е. с повече уроци и занимания по литературен български език за децата от малцинствените групи и не на последно място, работата с родителите. Програмата за приобщаващо образование е почти в същия формат. Тя не касае само деца от малцинствени групи, но и деца със специални образователни потребности, от социално слаби семейства и пр. Общината няма право да кандидатства като юридическо лице, но програмата е разпратена до всички детски градини с препоръка за кандидатстване.

Росица Ранчева