Представиха проекта за енергийна ефективност на сградата на Община Стара Загора

Публично представяне и обсъждане на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Стара Загора” се проведе на 18 януари 2019 г. Изпълнението му е включено в инвестиционната програма на Община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността му е 2.4 млн. лв., а срокът за изпълнение 24 месеца. 100% средствата са безвъзмездна помощ.

Проектът представи главният архитект на Общината Виктория Грозева.  Целта на ремонтните дейности  е въвеждане на мерки за енергийна ефективност,  подобряване на комфорта на обитаване и икономия на разходите .

Сградата е строена в периода 1985-1988 г. Състои се от 8 надземни етажа и сутерен и топли връзки, една от които води към представителната заседателна зала „П.Р.Славейков“.

От години сградата има потребност от множество ремонтни дейности. Тя е с облицовка от естествен камък, който през годините е претърпял доста разрушения, включително и падане на цели каменни плочи. Това крие опасност за гражданите, които преминават край сградата; има много течове, проблеми с дограмата и пр.

Поставените цели за постигане на успешни резултати в проекта са повишаване на енергийната ефективност на сградата, икономия  на ресурси и намаляване на разходите по експлоатация на сградата, подобряване на микроклимата и архитектурния й облик, подобряване на качеството на жизнената и работната среда за служителите, повишаване на комфорна за гражданите. Не на последно място се осигурява достъп на населението до качествена и модернизирана институция в град Стара Загора. Освен това ще се постигне устойчиво интегрирано развитие във вече благоустроена среда, която се наблюдава – завършване на проекта по градска среда, а именно площада и пешеходната зона пред сградата на общинска администрация.

Предвижда се най-напред подмяна на материала като фасадно оформление. Цялостният проект включва демонтаж на съществуващата каменна облицовка по колони и фасадни елементи. Облицовката ще бъде заменена с топлоизолация от каменна вата и окачена вентилеруема  фасада от съвременни материали  с по-голяма дълготрайност и устойчивост на атмосферни влияния. Фасадата ще бъде подменена с финишни облицовки от технически камък и други декоративни фасадни панели. Във вътрешния двор, също с не малка квадратура, ще бъде приложен по-икономичен вариант – от силиконова и мозаечна мазилка.

Дограмата е голям ресурс. В момента тя е много остаряла с множество разходи за отопление и охлаждане на сградата през годината.  Ще бъде изцяло подменена с алуминиева дограма с прекъснат термомост,   двоен стъклопакет с  нискоемисионно вътрешно К стъкло. Предвиждат се и външни алуминиеви щори за южна, източна и западна фасади, тъй като там прегряването е най-голямо и отново ще се икономисва енергия. За помещенията на осмия етаж , където има големи тераси, ще има процедури, които да намалят слънцегреенето  и да решат проблемите с течовете, които са компрометирали значително и седмия етаж.

Дограмата във вътрешния двор отново ще бъде с по-нисък клас – PBC, с ниско емисионно стъкло, за да се тушират загуби, генерирани и през зимния и през летния период.

Предвижда се подмяна на горното осветление на атриума, за да бъде осъвременено и обезопасено.

Следващите мерки за енергийна ефективност  е покривната конструкция. Ще се направи изолация на покривните пластове, които в момента имат единствено хидроизолация. Ще се използва отново каменна вата с дебелина 10 см. Проектът предвижда подмяна на всички хидроизолации и ламаринени шапки по бордовете на терасите и на покрива, които също не са в добро и безопасно състояние и не изпълняват функцията от години, за която са предвидени. За всички тераси се предвижда почистване и шлайфане на подовото покритие, демонтиране на компрометирани  покрития и  настилки и отвеждане на водата така че да няма вътрешни течове. Топлоизолиране на подове на първия и втория етаж, за да няма загуба на енергия.

Проектантският колектив е фирма „НОВИЗА“ ЕОД има предложение за декоративно вечерно художествено осветление . Те искат да вградят скрито осветление във фасадните панели. Първоначално са предложили българска шевица, която по различни месни или национални празници може да се промени – например – националния трибагреник, 24 май и пр., за да имаме празнична фасада.

Очаква се пряко или косвено положително да бъдат повлияни от резултата след приключване на проекта 1485 служители на  общинската администрация,  граждани, ползватели на общински услуги, които за периода от 1 януари 2018 до 31 октомври 2018 г. са били 40204 души, 178 286 жители на Община Стара Загора, от които 159 509 жители на град Стара Загора и 18 777 – жители на 51 села, които ще се възползват от общински услуги ( справка към 15.12.2018 г. от Дирекция „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора, гости на града.

Презентацията на арх. Виктория Грозева предизвика любопитството и интереса на присъстващите граждани и специалисти относно ремонта на различните инсталации, зали, коридори и пр., по време на  работния процес ще се евакуират на службите и отделите, как ще се гарантира безопасната работа така че да не се повреди новия площад и т.н.

Арх. Грозева подробно обясни отново и отново, че обсъжданият проект касае само външното саниране. Само за него са осигурени средствата по определената оперативна програма. За останалите необходими дейности, ще се търси допълнително финансиране или ще се използват средства от общинския бюджет.

На въпрос на dolap.bg каква е съдбата на археологията, която се намира в югозападния край   под сградата, ще бъде ли тя най-после, след 30 години достъпна за посещение, главният архитект отговори положително:“Да ще има достъп, обектът ще бъде максимално добре експониран. Към него ще бъдат прибавени и част от архефактите, разкрити при реновирането на общинския площад през 2018 г.“

„Няма да се налага прекъсване на работата на администрацията или преместването й, увери секретарят на Общината Делян Иванов. – Ще се работи в извън работното време на администрацията, и в почивни дни, така че да не се наруши нормалния ритъм на работа“.

Георги Симеонов директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ съобщи, че „Община Стара Загора уверено напредва в изпълнението на своята инвестиционна програма, финансирана от Програма“Регионално развитие“. Има сключени три големи договора с индикативни стойности 15 млн. лв. за градски транспорт, градска среда и образователна инфраструктура, по които се работи. Преди няколко дни, Община Стара Загора подписа и договор за изграждане на социални жилища с бюджет 3 179 000 лв.

Общата стойност на инвестиционната програма  финансирана по 1-ва ос е 52 653 млн лв; В т.ч.: Достъпна градска среда – 15 656 млн лв.; Образователна инфраструктура – 14 902 млн.лв;  Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – 13 957 млн.лв. Към него се добавя и проектът за изграждане на 69 социални жилища в сградата на бившия център по метрология.

Росица Ранчева