С нова модерна техника разполага Комплексният онкоцентър в Стара Загора  

На 22 януари 2019г. в 11:00 часа официално ще бъде открита новата Хибридна СПЕКТ/KT система в отделението по Нуклеарна медицина на Комплексния онкологичен център – Стара Загора, която е щадяща и позволява по-точна и прецизна диагностика на пациентите с онкологични и неонкологични заболявания. Апаратурата е закупена със средства по инициатива JESSICA, част от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съгласно Договор за кредит между „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и Регионален Фонд за Градско Развитие АД  и Сосиете Женерал Експресбанк АД.

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан е поканен да извърши тържествен водосвет на помещенията.

Отделението по Нуклеарна медицина към “КОЦ – Стара Загора” ЕООД е оборудвано от декември 2018 г. с последно поколение хибридeн SPECT/CT апарат – Symbia Intevo Bold, Siemens. В България има шест такива апарата,  всички в София. Наличието на модерното оборудване и в Стара Загора е от изключителна важност за пациентите. Екипът на отделението, начело с д-р Диана Гешева, с дългогодишен опит в SPECT изследванията, е преминал обучение за работа с новия апарат, проведено от чуждестранни и български приложни специалисти на фирма Сименс Хелткеър.

Здравноосигурените лица се изследват по амбулаторни процедури № 35 и № 37 по договор с НЗОК. Здравно неосигурените пациенти и тези по желание заплащат изследванията по утвърден ценоразпис на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД. При провеждане на съответното изследване, всеки пациент е необходимо да предостави индивидуалната си медицинска документация с предходни образни и нуклеарно-медицински изследвания – SPECT, SPECT/CT и PET/CT.

Пациентите се приемат за изследване след предварително записан час на регистратурата на отделението по Нуклеарна медицина на телефон 042/614 163 всеки работен ден от 7:30 до 14:00 часа.

Най-бързо развиващите се образни методи са хибридните образни методи PET/CТ и SPECT/CТ. Symbia Intevo Bold e хибриден апарат, който съчетава два принципно различни метода – нуклеарно-медицински и компютър-томографски. Предимствата на тази апаратура пред останалите образни методи е получаването на хибриден 3D образ. Това е уникално функционално морфологично изображение, което съчетава предимствата на двата метода с едновременно получаване на информация за функцията, топографията и структурата на патологично променения орган в едно изследване. Резултатът по този начин става много по-прецизен и точен. Хибридните SPECT/CТ образи, получени от комбинирането на двата образни метода, дават до 30% по-точна диагноза в сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютър-томографско изследване.

С новият SPECT/CТ апарат могат да се изследват всички органи на човешкото тяло. Основното приложение е извършването на прецизна диагностика в областта на онкологичните заболявания, при тумори на гърдата, простатата, белия дроб, щитовидната жлеза и др. Използването на SPECT/CТ апаратурата ще подобри значително ранната диагностика и стадирането на онкоболните, което е в основата на успешното, съвременно лечение. Поради това, че изследването е целотелесно, едновременно с локализирането на тумора се получава и информация за близките и далечни метастази. Ранното откриване на рецидиви на онкологичното заболяване и проследяване на ефекта от приложената терапия също е голямо предимство на метода.

Хибридният апарат предлага също широки диагностични възможности и при много неонкологични заболявания в нефрологията, пулмологията, ендокринологията, неврологията, ревматологията и ортопедията. С новата апаратура ще се разширят значително диагностичните възможности с въвеждането на нови съвременни методи за диагностика.

Не на последно място с използването на хибриден SPECT/CТ апарат се намалява лъчевото натоварване на пациентите, поради прилагането нови съвременни технологии, на по-ниски дози радиофармацевтици и нискодозова компютърна томография.