Конкурс за мартеници обявяват в Стара Загора

Традиционен конкурс – изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала” обявяват Община Стара Загора и  Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР).

В конкурса могат да участват деца от детските градини и подготвителните групи в детските градини, както и ученици от първи до осми клас на училищата в Общината.

Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: детски градини и предучилищни групи, ученици от първи до четвърти клас и от пети до седми клас.

Мартениците от детските градини и подготвителните групи, както и колективни участия, задължително трябва да са аранжирани на картонени табла. Мартениците на индивидуалните участници трябва да са прикрепени към картонче, на което да бъдат написани трите имена на участника, клас и училище.

Срокът за предаване на мартениците е 19 февруари 2019 г. в сградата на ЦПЛР ул. ”Захарий Княжески” № 71 ет. 3.

Награждаването на отличените от компетентно жури творби и откиравне на изложба на участниците в конкурса ще бъде на 27 февруари 2019 г. от 14:00 часа в залата на ЦПЛР ул. ”Захарий Княжески” № 71 ет. 3.