Община Стара Загора с рекорден бюджет за 2019 година

На 4 януари 2019 г., в препълнената заседателна зала „П. Р. Славейков“, при изключителна активност, в продължение на час и половина продължи общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2019 година. Прогнозната му рамка надхвърля 115 млн.лв. (115 882 114) – без преходния остатък, което е с около 11 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г. „Основната цел при формирането му е да има баланс – разходната част да е съобразена с приходната, за да запазим финансова стабилност. Бюджетът отговаря на приоритетите ни и на предизборната програма, която изпълняваме в момента“, обясни кметът Живко Тодоров. Той подчерта, че поетите ангажименти преди три и половина години, ще бъдат изпълнени до края на мандата му.

Относно приходите няма да има промяна в размера на данъците и таксите и през 2019 г. Те не са вдигани от 2012 г. насам, въпреки че оттогава минималната работна заплата в страната е увеличена близо два пъти. Не се очаква увеличение на приходите от данък автомобили заради въведената еконорма. „ За някои стари автомобили ще има увеличение, но за около 50 на сто от останалите ще има намаление на данъка до момента, обясни главният финансист Цанка Ганева. Предстои да бъде прието изменение в наредбата за промяна на облагането, което ще бъде едно от най-ниските в страната. Ставките ще бъдат приети на януарското заседание на Общинския съвет“.

Най-много средства – над 52 млн. лв. в Бюджет 2019, се предвиждат за „Образование“, като близо 4 млн.лв от тях са за дофинансиране на държавно делегирани дейности. Средствата за държавно делегираните дейности са увеличени с над 8 млн.лв., в размер на 68, 3 млн.лв., като 11% от тях са за социалните домове, подчерта Цанка Ганева в отговор на въпрос от залата. Тя поясни, че планираните разходи за персонал по проекта за бюджет на Община Стара Загора за местни дейности / и дофинансиране на делегирани от държавата дейности/ за 2019 година възлизат на 11 243 424 лева. В сравнение с планираните през 2018 година – 10 246 873 лева, тази година е заложен ръст от 996 551 лева или 9.7%. Увеличението отчита новия размер на минималната заплата от 1 януари на 560 лева и увеличение на заплатите в съответствие с заявения приоритет от правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната. Увеличението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо 2018 година е 8 424 017 лева е насочено към увеличение на заплатите в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и общинска администрация.

Близо 8 млн.лв са заложени в общинската хазна за 2019 г. за осигуряване на чистотата, а 3,1 млн. лв. ще отидат за управление на дейностите по отпадъците. За осветление на улици и площади в бюджета за тази година се предвиждат 1,8 млн. лв., за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 3,5 млн. лв., а за озеленяване ще отидат 1,5 млн. лв.

В разходната част на бюджета са заложени приоритетни проекти, по някои от които вече се работи, поясни кметът Тодоров. По-важните акценти в инвестиционната програма на общината са разширението на парк „Артилерийски“ на прогнозна стойност 3,9 млн. лв., извършване на реновиране на концертната зала, гримьорни, фоайета и др., в сградата на областна администрация на стойност 2,7 млн. лв., преустройството на сградата, дарена от Мария Жекова в Културен център за талантливи деца на стойност 905 000 лв., основен ремонт на детска градина No 2 „Зорница“ за 933 000 лв. Обзавеждането на музей „Литературна Стара Загора“ ще струва 214 000 лв., предвиждат се 200 000 лв. за изграждането на новия гробищен парк край с. Богомилово, а със 132 000 лв. ще бъде закупен багер-товарач за него. За изграждане на детски площадки са предвидени 100 000 лв. Изграждането на ул. „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“ ще струва 250 000 лв. В бюджета са заложени 49 215 лв. за възстановяване и реставрация на паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Ал. Стамболийски“, както и 9 000 лв. за реализацията на проекта за знак „Стара Загора център на Вселената“ и др.

През 2019 г. ще продължи работата по проектите „Обновяване на образователната инфраструктура“, „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II“, „Най-доброто за децата“, „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – II фаза“, „Инфраструктура кв. „Самара 1“, „Ремонт и модернизация на Зоопарк“, “Ремонт и преустройство на Руския пазар“ и „Ремонт на летен театър“. Предстои подписване на договор за започване на ремонтните дейности по сградата, която ще осигури над 50 общински жилища. Ще бъде направен основен ремонт и на сградата на Общината.

На въпрос има ли решение за бъдещото предназначение на освободената през миналата година сграда на Първо основно училище, кметът отговори, че все още няма становище. Така или иначе сградата ще остане за образователни потребности. Най-вероятно ще се използва за пребазиране на училища, във връзка със задължителното въвеждане от 2020 г. на едносменен режим на обучение.

Увеличаването на средствата за приюта за кучета е заради увеличаване на минималната работна заплата на работещите в него и поради предстоящото му пребазиране, което е свързано с разходи.

Относно подобряването на инфраструктурата в селата, градоначалникът обясни, че е наясно с проблемите, но средствата се разпределят по приоритети и преди всичко от броя на хората, които ще се ползват от подобренията. Общината прави всичко, според възможностите си, за подобряване на селските пътища,реновиране на читалища, училища, детски градини, кметства, но и това става поетапно и последователно.

На питането кой издържа открития Руски център в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ отговори ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова, че обзавеждането, финансирането и издръжката се осъществяват от Руското посолство. Предстоящо е в библиотеката да се открие най-скоро и Тийнцентър.

На предложението да се увеличат средствата за опазване на околната среда Живко Тодоров заяви, че Стара Загора е сред водещите градове в страната, където за екологията и зеленината се прави изключително много. Към новосъздадения парк „Артилерийски“ предстои през 2019 г. да се реализират още 40 дка паркова площ. Запланувани са много действия по облагородяването и поддържането на парк „Бедечка“. Аязмото е напълно реновирано и пр.

На питане какво се предвижда за повишаване на пропускливостта на моторните превозни средства и проблема с паркоместата в центъра на града, Живко Тодоров обясни: Готов отдавна е проектът за въвеждане на еднопосочно движение на изток от бул. „Патриарх Евтимий“. Това ще стане в най-скоро време след публичното му представяне и обществено обсъждане. На влизане в Стара Загора при Кауфлан ще се направи кръгово съоръжение с цел да отпаднат светофарните уредба. Предстои ново синхронизиране на светофарите заради досегашния стар софтуер. Предстои разширение с четири ленти на ул. „Капитан Петко Войвода“, което ще намали трафика.

Арх. Веселин Беров препоръча регулационните черти на града да бъдат добре обмислени при изработването на ОУП, да се направи ПУП на Аязмото, да се направи преглед на целия терен в абсолютния център на Стара Загора – Градската градина, Алана, Пожарната, който всъщност е пешеходна зона.

Арх. Банов предложи бъдещо продължение на бул.“Славянски“ и да се направи кръгово на отбивката към Гробищния парк.

Общинският съветник Петко Петков определи като изключителни полезни дейностите на общинското ръководство по създаването на нови бази за изкуство и култура – Музей „Литературна Стара Загора“, културния център в областна администрация, двореца на даровитите деца, който ще носи името на проф. Петър Жеков. Това са инвестиции както за културата, така и за образованието. Тезата му подкрепи Красимир Червилов, зам.-областен управител, който сподели, че директно или индиректно културата дава друг облик на града.

На представянето на Бюджет 2019 присъстваха още зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов, народният представител Радостин Танев, зам.-областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, заместник-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, общински съветници, представители на учебни заведения, браншови организации, много граждани и общественици.

Росица Ранчева