Отпада вторият модул при НВО в VІІ клас

Модулите на националното външно оценяване след 7 клас отпадат. Миниматурите на бъдещите гимназисти ще бъдат със същото съдържание, както досега – тестови задачи и трансформиращ преразказ, но те ще бъдат слети. Това обясни образователният министър Красимир Вълчев.
„Нямаме нужда от тези модули, защото всички ученици ще кандидатстват след 7 клас, било то в профилирана или в професионална гимназия“, заяви Вълчев. Досега първият модул бе задължителен, но не и вторият, който включваше дидактическата задача.
Вълчев уточни, че промените ще важат и за двата изпита – по български език и литература и математика. Времетраенето на националното външно оценяване остава същото – 150 минути. Досега първият модул бе за 60 минути, а вторият – 90. За децата със специални образователни потребности пък ще бъдат предоставени допълнително 80 минути за работа. Няма да има промени и при формирането на оценката. Максималният брой точки, който може да събере един седмокласник остава 100 точки. През учебната 2018 – 2019 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 17.06.2019 г., а изпитът по математика – 19.06.2019 г.

ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Дати за Национално-външно оценяване (НВО) за ІV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика – 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10:00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VІІ клас и Държавни изпити по степен на професионална квалификация (ДИ по СПК)

06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г. НВО по Български език и литература

19.06.2019 г. НВО по математика

21.06.2019 г. НВО по чужд език (по желание на ученика

График на матурите за 12 клас

Матура сесия май-юни 2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 17.05.2019г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература– 21.05.2019 г., начало 8:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор-23.05.2019 г., начало 8:00 ч.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 28.05.2019 – 31.05.2019 г.

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13.06.2019 г.

Матура сесия август-септември 2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 23.08.2019г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):

– Български език и литература – 28.08.2019 г., начало 8:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по избор – 29.08.2019 г., начало 8:00 ч.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 30.08.2019 – 04.09.2019 г.

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 10.09.2019 г.

Как се оценяват матурите 2019?

Скала за оценяване на матурите
Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6

95 т.  100 т.

 

Dolap.bg