Спомен – пожар в Стара Загора на 2 януари 1945 година!

Преминавайки по дните на календара изниква тъжен спомен!

През нощта на 2 срещу 3 януари 1945 г. в Стара Загора избухва голям пожар в сградата на общината. Изгаря голяма част от архива. Така и не се изяснява каква е причината за пожара. За пореден път градът ни се лишава от частици история! Може би и заради този инцидент през февруари същата година общинската управа преразглежда разходите на общинската противопожарна служба и увеличава персонала й от 22-ма на 26 души. По онова време тази служба е включена в структурата на общината наред с централното управление – кмет, помощник-кметове…; административно отделение; финансово отделение и т.н.

Сградата е строена през 1880 г. – една от първите за възстановяване на Стара Загора след опожаряването през Руско-турската война 1877 – 1878 г. На 26 януари (7 февруари) 1880 г. Старозагорският градски съвет подписва контракт с тревненския майстор Боню Драгошинов за построяване на общинска сграда. Строежът започва през май и приключва до ноември същата година. Струва 4000 турски лири. В своята книга „Спомени…“, издадена през 1926 г. в София, Атанас Трифонов Илиев (1852 – 1927), тогава секретар на префектурата в Стара Загора пише, стр. 232: „На 8 май се взе решение да се построи едно здраво градско здание от сумите, които се събраха от продажба с наддаване градските изгорели дворни места. То се започна през лятото и се свърши наесен. Струваше около 4000 турски лири. Разположен срещу площад Богориди (сега градска градина „Богориди“), то дълго време бе едничката украса на разорения град. В него много години се помещаваха префектурното и околийското управление в 4 стаи, финансовото управление, околийското съдилище, градското управление с техническото отделение. Можем да съдим, до какво развитие стигнаха с време всичките тези служби, като ги виждаме сега в отделн обширни здания, а голямото градско здание стана тясно дори само за градско управление, което отначало се задоволяваше с 3 – 4 стаи.“ 

Започва дълга и заплетена история по възстановяване на сградата! В архивите са останали данни за различни по характер и срокове решения, идеи и намерения. Противоречиви и с неизяснено развитие! За изясняване е необходимо по-задълбочено ровене в общинските архиви. На 27 юни с.г. се взема решение да не се строи нов общински дом, тъй като общината не може да отдели бюджетни средства за изработване на архитектурни планове. По-късно – на 29 ноември 1945 г. е взето решение да се построи нов общински дом на мястото на опожарения като се назначи комисия за провеждане на конкурс между архитектите в страната за идеен проект.

Решение от 18 март 1946 г. определя на мястото на стария общински дом да се построи временно лятно кино, дансинг и павилион. Те да се ползват от гражданите три дни през седмицата, а през останалите дни – от Съюзната контролна комисия. Решава се и достъпът до градската градина да е свободен денонощно.

На 2 април 1946 г. е поръчано на архитект Симанто Мефано да изготви идейна скица за общински дом и подробна конкурсна програма. Но… на 13 ноември с.г. общинското ръководство решава вместо да се изгражда нов общински дом, да бъде възстановен опожареният, като се издигне на три етажа.

Сега на това място е детската площадка в градинката под халите.

Предлагаме няколко снимки на сградата в различни периоди и от различни източници.

Снежана Маринова