Разкошна „Коледна седянка“ направи Клубът „България живее в мен“ на малките славейковци

„Коледна седянка“ се нарича четвъртата поред сбирка на скороучредения във Второ основно училище „П. Р. Славейков“  Клуб „България живее в мен“. Учениците в клуба, всички възпитаници на разкошния преподавател в училището Соня Рачева се трудиха по време на сбирката в няколко работилнички: по плетене, шиене, българска бродерия, месене на хляб и също в „Работилничка за смехотворство“.  Подредена бе изложба от  битови традиционни за българите предмети, предоставени от родители от семейната съкровищница – престилки, терлици, хурки, вретена, нощви и др. Тези предмети са от прабаби на родителите на децата, които се предават по наследство. В началото на сбирката учениците изгледаха презентация за символите на българската шевица, подготвена от Мария-Дарена Христова – бивша ученичка на Соня Рачева. След това бабата на Доника показа на децата как се шие на гергеф, а майката на Мария-Дарена показа, как се плете на две куки. Мира Балдаранова от „Пътуващите книги на Стара Загора“ предостави нощви на работилничката за обреден хляб, в които децата замесиха с молитва и с българска песен традиционния за Коледа хляб.

Момчетата се появиха на седянката като коледари, пяха и благословиха този втори техен дом – класната стая и училището. Докато момичетата плетяха, шиеха и месеха хляб, децата от работилничката за смехотворство поддържаха настроението  бодро с весели сценки и шеги. Специалният гост на „Коледна седянка“ – Милена Желязкова, директор на Второ основно училище „П. Р. Славейков“ също бе поздравена сърдечно с песен. Накрая Мира Балдаранова, която е и кръстница на клуб „България живее в мен“ подари на децата медальони с българска бродерия.

„През целия ден класната стая бе неузнаваема“ – разказва Соня Рачева. Масите и столовете се превърнаха в работилнички, а в средата на класната стая бяха постлани две родопски одеяла. Децата събуха обувките си и обуха терлички. Някой каза: „И в класната стая може да е уютно като у дома!“ Когато решиха задачите от учебниците, няколко момчета грабнаха сборниците и легнаха на родопските одеяла, за да продължат работата по математика свободно, сякаш са си у дома. Решаваха задачи с радост и весело сравняваха отговорите си. В часа по български език всички писаха коледни писма, в които споделяха преживяванията си от началото на учебната година досега, както и молби за прошка, ако са обидили някого. Писъмцата бяха сложени в коледните ботушчета, подредени в библиотеката на класната стая и в края на деня раздадени.“

Класът на Соня Рачева работи по иновативен проект на тема: „Училището – школа за характери на откриватели“. Част от този проект е Клуб „България живее в мен“, който се превърна в естествено продължение на дейността, свързана с едноименната книга – поддържане на връзка с българчетата в чужбина, изучаване на историята и традициите на българския народ.