Старозагорският общински съвет реши Стара Загора да има свой химн

На 18 декември 2018 г., на последното за годината заседание на Общинския съвет Стара Загора, 42 от съветниците подкрепиха предложението, Общината да има свой химн. Произведението „Музикалната емблема на Стара Загора“, което близо 20 години звучи по време на различни събития, на Почетния гражданин на Стара Загора проф. Петър Жеков, от днес официално е обявено за химн. В зала „П. Р. Славейков“ бе сестрата на именития проф. Жеков – Мария Жекова, която дари в полза на старозагорци, сграда в центъра на града, където през 2019 година ще заработи Културен център за даровити деца.

Декемврийската сесия на местния парламент започна с музикален коледен поздрав от малчуганите от Детска градина №10 „Светлина“. 15 от възпитаниците на детското заведение поздравиха общинските съветници и администрацията с празнични мелодии.

Над 50 предложения съдържаше дневният ред на 39-тото заседание на Общинския съвет. Одобрение получи решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Оборудване за социална кухня към храм „Св. Паисий Хилендарски“, направено от  Ротари клуб Стара Загора -„Берое“. Одобрено от съветниците бе и застраховането на имуществото на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД. Искането е на общинското лечебно заведение, тъй като работи с високо-технологична съвременна медицинска апаратура, както и със скъпо струващи медикаменти.

Съветниците подкрепиха промени в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година. С преструктурирането на разходите ще се осигури възможност да бъдат инвестирани допълнителни средства за текущи ремонти, рехабилитация и поддръжка на улици и тротоарни настилки. Увеличени са бюджетните средства на Дома за възрастни хора с физически увреждания за текуща издръжка. Средства бяха насочени и към Центровете за настаняване от семеен тип, както и за Центъра за временно настаняване и за Дома за деца лишени от родителска грижа „Българка“.

Гласувана бе и началната тръжна цена от 36 лв. за един плътен куб.метър, без ДДС, при продажба на дървесина – общинска собственост.

Красимира Кънева