Над сто награди за децата в конкурса „Сурва, весела година”

И тази година традиционно силно се представиха децата в обявения от Община Стара Загора и Центъра за подкрепа за личностно развитие конкурс „Сурва весела година“ за изработване на сурвачка и рисунка.

По регламент сурвачките трябваше да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват уменията и сръчността на децата, както и познания за обичаите в България.

Рисунките трябваше да бъдат във формат 35/50 см, без ограничение в жанра и материалите. Участниците в конкурса бяха разделени в две групи – І група І – ІV клас и ІІ група V- VІІІ клас

До крайния срок бяха получени над 130 сурвакници и 90 рисунки от над 20 училища, институции и детски градини от Стара Загора, както и от ОУ „Цар Симеон“ във Варна .

Журито в състав: Тошо Стефанов – ръководител на школа Живопис, Юлия Славова – ръководител школа Приложни изкуства, Слави Славов – ръководител школа Малка пластика, бе изключително затруднено в своите оценки за получените сурвачки и рисунки.

Откриването на изложбата „Коледа” на школите по живопис, малка пластика и приложни изкуства и наградените участници в конкурса, ще се състои на 19 декември 2018 година от 14:00 часа в залата на Центъра за подкрепа на личностно развитие към Община Стара Загора на ул.”Захарий Княжески” 71 ет. 3