По стъпките на будителите вървят учителите пенсионери

През 2018 г. се навършват 150 години от Първия събор на учителите в България, проведен в Стара Загора. По покана на Клуба на учителите ветерани „Св. Климент Охридски” на 11 декември 2018 г. се проведе среща с председателите на учителските пенсионерски сдружения, посветена на събитието.

С подкрепата на Община Стара Загора гостите се запознаха с исторически паметници и Културния календар на града чрез различни подходи. Получиха и поздравителен адрес за инициативата и съхранените възрожденски дух, всеотдайност, апостолски плам и дръзновение от Иванка Сотирова – зам.-кмет на Община Стара Загора.

Господин Балъкчиев – директор на единственото в страната училище, което носи с чест името на поета от Стара Загора Кирил Христов, посрещна и показа на гостите прекрасното модерно училище, в което се работи с любов, всеотдайност и съвременно виждане. Учениците, участвали в представянето, показаха и разказаха как техните учители прилагат ефективни методи, за да създават непресъхващ интерес към знанията.

Поздравления отправи и хорът на училището с ръководител Иван Поров – учител по музика и председател на Синдиката на българските учители в област Стара Загора. Прозвучаха чудесни български и коледни песни.

С поклон и станали прави, присъстващите слушаха и пяха Химна на народните будители, изпълнен от учителите ветерани. Прозвучаха и песни по текст и музика на учители пенсионери от Стара Загора. Гостите изпълниха стихове с патриотичен дух и посветени на учителя.

Във втората част на срещата се проведе учредително събрание на Национално сдружение на учителите пенсионери. Избра се Управителен съвет и Контролна комисия с представители от всички региони на страната. Реши се бъдещите срещи да бъдат в различни градове.

Гостите изразиха своята благодарност за инициативата на Стара Загора. Отнесоха със себе си възхищение от прекрасното училище и възторг от уважителното отношение на Община Стара Загора към учителството.

Мария Денева – председател на Клуб „Св. Климент Охридски“