Второ основно училище ,,П. Р. Славейков” е първото училище в град Стара Загора, което внедри облачната платформа „G Suite за образованието”

Системата на Google – облачна платформа „G Suite за образованието” включва основни приложения, които подпомагат общуването и организацията на информацията в учебния процес. Така учители и ученици ще имат възможността да боравят с изключително удобна и практична електронна платформа за интерактивен образователен процес.

Желанието на ръководството на  Второ основно училище ,,П. Р. Славейков” е да внедри смислено иновациите и технологиите в училищния живот. С подкрепата на Центъра за творческо обучение, колективът успешно премина курс на обучение и доказа позициите си на лидер в иновационните образователни практики в област Стара Загора.

Гордост за училището е и постижението на госпожа Рая Стефанова, която е първият сертифициран Google обучител в нашия град. Второ основно училище ,,П. Р. Славейков” ще продължи подкрепата си към своите учители-новатори и през следващата календарна година, които с работата си осъвременяват учебния процес.