Global Migration Film Festival в Стара Загора 10-18 декември

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от Фондация „Мисия Криле”, се утвърждава като дом на качественото документално кино, свързано с обществено значими теми. Година след като са домакини на прожекции от международната платформа за алтернативно разпространение на документално кино КинеДок. Сега отваря врати за прожекцията на 11 филма от Global Migration Film Festival. Партньори в инициативата за излъчването на прожекциите са: Приятели на бежанците – Стара Загора и Фондация „Дон Боско“.

Прожекциите ще се проведат от 10 до 18 декември 2018 г. в една от залите на КСУДС, намиращ се на адрес ул. „Христо Ботев” № 205, Стара Загора.

Входът е свободен!

Всички филми имат български и английски субтитри.

В света: Global Migration Film Festival e глобална инициатива на Международна организация по миграция (МОМ) и фестивалът се организира за трета поредна година в над 100 държави по света. Ето тук може да намерите повече информация за инициативата: https://www.iom.int/global-migration-film-festival

В България: МОМ организира фестивала за втора поредна година с прожекции в Харманли, София, а сега вече и в Стара Загора. За България, МОМ избра да прожектира 11 филма. При селекцията на филмите за България са избрани заглавия, които също акцентират върху разнообразните причини за миграцията и показват как тя засяга хора от цялото земно кълбо, с различен интензитет и по различен начин. Поставена е на фокус трудовата миграция, тъй като това е феномен, който засяга и много български граждани. В местната селекция не липсват и заглавия, свързани с процедурите по търсене на убежище, причините за миграция към Европа, съдбите на децата, разделени от родителите си и поставени в ситуация на миграция, сексуална експлоатация и др. Прожекциите на филмите са в кинозали, културни институти, училища (в София и Харманли) и университети (Софийския университет и НБУ), както и в Червената къща в София.

Програмата за Global Migration Film Festival в Стара Загора/The Global Migration Film Festival programme in Stara Zagora:

10 декември 2018 – Понеделник/Monday

18:30 – Саргис – Такъв е животът!/SARGIS – Such is Life! (75”)

11 декември 2018 – Вторник/Tuesday

17:30 – Кухнята на las Patronas/The Kitchen of las Patronas (66”)

18:45 – Хиляди момичета като мен/A thousand girls like me (76”)

12 декември 2018 – Wednesday/Сряда

17:30 – Обратно към брега/Deltas, Back to Shores (75”)

19:00 – В същата лодка/On the same boat (71“)

13 декември 2018 – Thursday/Четвъртък

18:30 – Разкази от дома/Homestories – Three Siblings in a War (71”)

14 декември 2018 – Friday/Петък

18:00 – Невидими/Invisibles (25”)

18:30 – Непокътнат рай/Unbroken Paradise (25”)

19:00 – Салаам Бай/Salaam B’y (20”)

17 декември 2018 – Monday/Понеделник

18:00 – Разкази от дома/Homestories – Three Siblings in a War (71”)

18 декември 2018 – Tuesday/Вторник

18:00 – Аз съм Рохинга: геноцид в 4 действия/I Am Rohingya: A Genocide in Four Acts (84”)

В България Global Migration Film Festival 2018 се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за организацията на кинофестивала се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че кинофестивалът отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Гледните точки и мнения, изразени във филмите, излъчени в рамките на Global Migration Film Festival 2018, във всички държави, където фестивалът се организира, са тези на съответните режисьори/автори и не отразяват официалната политика или позиция на Международната организация по миграция (MOM).