ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ представи на ученици фирми партньори в обучението

В Европейската седмица на професионалните умения Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в Стара Загора се включи в инициативата Дни на отворените врати и представи фирмите партньори в дуалното обучение на ученици от основните училища.

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които се проведоха в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище.

Стара Загора за втори път участва в инициативата с Дни на отворените врати. Координатор е Регионалното управление на образованието (РУО) в партньорство с Община Стара Загора, областна администрация, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и другите регионални работодателски организации.

ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ също се включи в инициативата, разказа директорът Стоян Колев. По думите му идеята е по-малките ученици, които ще кандидатстват през новата година в гимназията, да се запознаят с предприятията, в които ще се обучават. Те са партньори в дуалното обучение в гимназията. Общо 18 ученици от IX ОУ „Веселин Ханчев“ посетиха фирма „Хранинвест ХМК“ АД. Там те се запознаха с производството на фирмата и разгледаха цеховете. Двадесет и двама седмокласници от ОУ „Георги Райчев“ видяха как се лее чугун и как се правят отливки в старозагорския завод „Прогрес“. Във фирма ДЗУ, 28 ученици от IX ОУ „Веселин Ханчев“ проследиха производствения процес и на място се запознаха с реалните действия на работниците.

Дните на отворените врати съдействат за преодоляване на негативната представа за производството и за създаване на позитивна нагласа към професионалното образование. Старозагорска област е пример за регионално партньорство и лидер в прилагане на дуалното обучение.

В момента е в ход процедурата по заявяване на потребностите на фирмите за обучения по конкретни специалности, което ще определи държавния план-прием на ученици в професионалните гимназии за учебната 2019/2020 г.

Dolap.bg