648 старозагорски деца и 395 родители участваха в проекта „Вълшебна класна стая“

Резултатите от проекта „Вълшебна класна стая“ отчетоха на 28 ноември 2018 г. в Община Стара Загора. Той е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Общата стойност е 479 424 лв., а продължителността му 28 месеца. Бенефициент е Община Стара Загора с партньори Сдружение „Свят без граници“ и пет детски градини: No 1 „Звънче“, No 24 „Радост“, No 68 „Патиланско царство“, No 26 „Лилия“ (с. Хрищени), и No 55 „Незабравка“ (с. Хан Аспарухово). В проекта са участвали 648 деца и 395 родители от петте детски градини.

За многостранните дейности по изпълнение на проекта разказа Райна Димитрова, младши експерт в отдел „Образование“. Основните цели са постигане на устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение, включването им в предучилищна подготовка за равнопоставен старт, осигуряване на достъп до по-добра социална среда, съхраняване на културната идентичност и възпитаване в дух на толерантност, сближаване на децата от етносите и не на последно място привличане на родителите им в процеса на образование и възпитание.

Пет са основните дейности:

Допълнително обучение на деца, чиито език не е матерен.

В детските градини са били сформирани 39 групи с 374 деца за изучаване на български език. Заниманията са били за правилна реч и пресъздаване на текстове. Ситуациите протичат под формата на игра. В края на обучението е отчетен значителен напредък в речевите им умения. Подобрена е и образователната среда в детските градини, закупени са бели магнитни дъски, мултимедийни проектори, цифрови фотоапарати, гардеробчета, маси столове, детски фитнес уреди, меки центрове и спортни пособия.

Следващият подход е насърчаване на общуването с други групи чрез спортни прояви. От декември 2016 г. се провеждат ежеседмични занимания по физическа култура в 37 групи на детските заведения, участващи в проекта. Закупени са различни спортни пособия, а в спортните празници са се включили родители и деца. Освен че активното спортуване е гаранция за здраве, то възпитава децата за работа в екип и отговорност.

За подобряване на общуването на децата в неформална среда допринасят проведените тридневни лагери през зимата в Пампорово и през лятото в Ахелой. „Тези лагери са изключително полезни за децата и изпълнени с много положителни емоции. Някои от тях никога не бяха излизали от общността, повечето за пръв път видяха морето“, разказа Райна Димитрова.

Голяма радост за малчуганите са предизвикали посещенията в библиотеката, в Кукления театър, в пожарната и полицията. Те с удоволствие са се включвали в организираните празници за 1 март с детски карнавал, за 1 юни – Деня на детето – с Панаир на детското творчество, незабравими занимания в „Хлебната къща“ и др.

Изключително важно е насърчаването на родителите в подкрепата на детето във възпитателния и образователния процес.

От Сдружение „Свят без граници“ са провели информационни срещи с родители по неподозирани до тогава теми – за създаване на хигиенни навици, за редовно миене на зъбките, за здравословното хранене и пр. Това разказа на срещата Стефан Евтимов, координатор в „Свят без граници“. Според него много родители са се включили в съвместните инициативи за почистване на паркове и боядисване на оградите в детските градини. Те оценяват загрижеността на Общината и държавата за възпитанието и образованието на децата им.

„Този проект надмина очакванията като резултати, обобщи със задоволство зам.-кметът Иванка Сотирова, която е и ръководител на проекта. – Това е заложен формат на отношение и работа с родителите във всички детски градини. Целта е изведените модели да продължат да се прилагат в работата. Механизмът за приобщаващо образование, връщане и задържане в училище не би сработил, ако подготовката за това не започне от най-ранна възраст в детските градини, ако децата не се социализират и интегрират. Ефектът от проекта ще се констатира, мултиплицира и надгражда“, каза г-жа Сотирова. Тя поздрави за добре свършената работа целия екип и специално Райна Димитрова и препоръча презентацията да се изпрати до всички детски заведения в общината за максималното й използване и надграждане.

На срещата присъстваха партньорите по проекта, директори и учители в детски градини.

Росица Ранчева