Теодор Пенев с Годишна стипендия за студентски постижения в радио и ТВ журналистика

На празника на Софийския университет отново студент от Стара Загора – Теодор Пенев, и отново в специалност „журналистика“ получи престижна стипендия.

За поредна година бе дадена Годишната стипендия за студентски постижения в радио или телевизионната журналистика на името на проф. Михаил Минков. Явор Цаков поздрави присъстващите за празника и юбилея на Университета и отбеляза, че студентите по радио и телевизионна журналистика, между които е и той, започнали тук, в аудиториите на Университета преди 50 години, отбелязват юбилея от създаването на тогавашната специалност по радио и телевизионна журналистика. „Тази специалност се свързва с името на проф. Михаил Минков, но и с името на д-р Младен Младенов – един изключителен експерт, специалист и голям телевизионен режисьор“, каза г-н Цаков и изрази надеждата си две от учебните аудитории за радио и телевизия във Факултета да носят имената на тези двама изключителни специалисти, поставили основата на радио и телевизионната наука в България преди 50 години. Г-н Явор Цаков връчи наградата на Теодор Пенев, четвърти курс, специалност „Журналистика“, профил „Радио“. Теодор Пенев е възпитаник на клуб „Млад журналист“ към Център за подкрепа на личностното развитие с ръководител Розалина Карамалакова.

През 2016 г. Годишната стипендия съвместно на името на д-р Младен Младенов получи  Благовест Илиев от Стара Загора, студент (тогава) в трети курс на специалност „Журналистика“, профил „Телевизия“. Благовест е известно лице от екрана на ТВ Стара Загора, възпитаник на ГПЧЕ“Ромен Ролан“.