Младежки проект „Карта на толерантността” завършва в Стара Загора

Открита дискусия на тема ”Толерантността –  същност и измерения”  ще проведат участниците в Клуб „Дебати” с ръководител Станка Стойчева към Центъра за подкрепа на личностно развитие на Община Стара Загора.

Това е и заключително заседание по проекта „Карта на толерантността“. Дискусията ще бъде на  27 ноември 2018 година от 19:30 часа в залата на Младежки дом.

В продължение на два месеца в изпълнение на проекта младежите проведоха обучения, дебати, творчески работилници.  Обсъждани са теми свързани с разбиране и осмисляне същността на толерантността като ценност, както и за мястото и присъствието на бежанците и мигрантите  в нашето общество и вникване в проблемите на тази социална общност. Младите хора са стимулирани да търсят ефективни и надеждни подходи за приемането им от местните общности и за оказване на подкрепа.

Проектът „Карта на толерантността” се осъществява с подкрепата на Обществен дарителски фонд  чрез Глобален фонд на обществените фондации.