Посещение на швейцарския посланик в Стара Загора

В Стара Загора гостува Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария в България.  След посещение на единственият в страната Спасителен център за диви животни на Зелени балканиСтара Загора,  където се запозна с високо благородната работа на организацията за опазването на редки видове и местообитания в България, госпожа Коен се запозна с Българо-швейцарската ортопедична работилница.

Тя е създадена от Швейцарската фондация Суисклиникъл, в партньорство с Обществен дарителски фонд  и с подкрепата на много швейцарски и български организации, и физически лица. Дейността на работилницата,  беше подкрепена и от швейцарския Фонд за партньорство. В нея, с безрезервната отдаденост на Мануела Малеева и д-р Бруно Франие, носители на наградата Добрият самарянин, в България се прилага швейцарско ноу-хау при лечение на специфични ортопедични проблеми в детска възраст на деца от цялата страна. Годишно чрез работилницата получават висококачествена ортопедична помощ повече от 300 деца, като изработените ортопедични средства – шини, лонгети, ортези и протези, често се коригират, за да отговарят на физическите промени на децата.

Посланикът на Швейцария присъства на преглед на дете от д-р Йовко Гюров, управител на Ортотех ЕООД – българският професионален партньор на д-р Франие. Тя се запозна и с технологичния процес на изработването на специализираните ортопедични средства. На последвалия непринуден разговор, на който освен д-р Гюров присъстваха Даниела Димитрова от Обществен дарителски фонд и председателя на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, г-жа Коен получи отговор на много въпроси относно възможностите за разширяване на дейността на работилницата и включването й в обучителния процес на бъдещите ортопедични техници, за развитието на гражданското общество на Стара Загора и за други българо-швейцарски партньорства.

Г-н Стоилов високо оцени швейцарската подкрепа за въвеждане на дуалното обучение в българското професионално образование чрез проекта ДОМИНО, в който Област Стара Загора е национален лидер. Той благодари за швейцарското партньорство при тазгодишния Фестивал на виното и културното наследство Августиада, и за многогодишно ползотворно сътрудничество с Българо-швейцарската търговска камара. Г-жа Коен обеща, при следващото посещение в Стара Загора да се запознае отблизо с професионалните гимназии и фирми, работещи по проекта ДОМИНО.