Възпятата в песни гара на Стара Загора ще бъде изцяло обновена

Скъпи читатели на Долап.бг, няма как да не споделим хубавата новина за предстоящото обновление на гарата на Стара Загора. Публикуваме текста на прессъобщението така, както ни беше изпратен (така се пишат прессъобщения – без емоции, сухо и чиновнически.)

Ние си позволяваме да изразим емоцията, по повод предстоящото обновление с мощно „Ура!“

„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“

 В резултат от дългогодишната експлоатация и хроничния недостиг на средства за своевременна поддръжка и ремонт, немалка част от гаровите комплекси в страната, в това число сградите в тях са в лошо техническо и естетическо състояние. Това налага извършването на модернизация, преустройство и/или реконструкция на гаровите комплекси.

Състоянието на инфраструктурата на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния транспорт. Те в общия случай са лицето на железницата. От особено значение е подобряване организацията на обслужването в гарите, както и създаване на необходимите удобства и комфорт за пътниците за повишаване привлекателността на железопътният транспорт. Необходимо е гарантиране сигурността на пътниците, както и привеждане на гаровите комплекси в съответствие с Европейските стандарти.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ е с прогнозна стойност в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) лева без ДДС. След реализирането на проекта, гаров комплекс Стара Загора ще бъде цялостно реновиран, за да придобие съвременен облик, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност и конструктивна осигуреност. Предстои пълна подмяна на дограмата (прозорци и врати), на облицовките, мазилките и покритията, сградата ще бъде пожарно обезопасена и инсталационно осигурена.  Предвижда се подмяна на водопроводната и канализационна система, както и въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп. Ще бъдат създадени условия за изграждане на комфортна среда за пътници, обслужващ персонал и наематели в територията около сградата, чрез монтиране на елементи на градско обзавеждане. До всички нива ще бъде осигурен достъп на лица с намалена подвижност

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ ще се финансира по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 от Европейския Съюз, чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.