Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода

През мeсец септември 2018 г. СНЦ „Бага-Тур“ – гр. Стара Загора стартира новия си проект „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода. Продължителността на проекта е 6 месеца.

Основните дейности включ ват обучения по две програми: ”Доброволчество в миналото и   днес” и ”По следите на митовете за Ангел войвода ”. Младежите ще надграждат своите знания и умения за доброволчеството, ще търсят истинността в легендарния фолклор за съществуванието, събитията, народното творчество и спомените в българската памет за Ангел войвода. Атрактивните дейности – инициирани и реализирани, ще помогнат на участниците в проекта да изградят цялостен образ, който да пресъздадат чрез оригинален филмов продукт.

Първото събитие, част от проекта беше на 20 септември 2018 в Аул“Бага-тур“. В пресконференцията взеха участие представители на различни медии – на местни телевизии, местния печат, информационни сайтов, а ТВ „Загора“ на живо предаваше събитието.

Пресконференцията беше открита от д-р на с.с.н. инж.Райчо Райчев -председател на организацията, който представи идеята, целите на проекта, Националната програма за младежта 2016-2020 и финансирането от Министерство на младежта и спорта.

На 29 септември 2018 г. доброволците взеха участие и в национален събор „Хайдутът”, гр. Калофер – където те бяха основни участници във възстановките, посветени на хайдутите.

На 10 и 11 ноември в УОГС Юндола се проведе Първият двудневен обучителен семинар по проекта. Лекциите и презентациите предизвикаха голям интерес и дискусия сред участниците: “Българите – доброволци през Руско-турските войни на територията на България 1853)“ „Доброволчеството при поддържане на хайдутството с лични усилия и средства“ ,.“Знакови хайдути от Родопите и местни предания за Ангел войвода”. Беше проведена и дискусия на тема: “Какво е доброволчеството за мен“ и представена мултимедийна презентация на албум под надслов „Айде холан брей“.

Проектът „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода е финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.