Петото издание на националното състезание „Моята Родина“ стартира във втората половина на ноември 2018 г.

За пети път ще се проведе националното състезание „Моята Родина“ за ученици до 12 клас. Тази година организатор е сдружение „Олимпиади и състезания“. Посветено е на 140 годишнината от приемането на Търновската конституция!

В състезанието участват училища, в които има необходимите условия за провеждането му в дух на справедливост и честност.

Двата дистанционни кръга ще се проведат от 20 до 26 ноември 2018 г. и от 15 до 25 февруари 2019 г. Финалът на най-добрите е насрочен за 20-21 април 2019 г. в гр. Стара Загора.

Въпросите от тестовете за 2, 3 и 4 клас са съобразени с учебното съдържание за съответния клас по „Околен свят” и „Човекът и обществото”, изучено до момента, както и материала от предходните учебни години.

Сред темите за учениците от 5 до 12 клас са:

Създаването на българската държава ;

Възраждане и Освобождение;

Конституцията като основен държавен закон.

Във връзка с предстоящия юбилей – 140 години от приемането на Търновската конституция, три от въпросите за всяка състезателна група ще бъдат от книгата „Учредителното събрание 1879 г.“, автори: С. Бейков, Т. Кънчева, С. Атанасова, Д. Йорданов, издателство „Фабер“. Със съдействието на Библиотеката на Народното събрание всички училища, в които ще се провежда състезанието вече разполагат с книгата. Въпросите, специално за състезанието , подготви Светла Атанасова от Регионалния исторически музей във Велико Търново.

Любомир Любенов