Конкурс „Сурва, Весела година“ обявяват в Стара Загора

Община Стара Загора и Центърът за подкрепа на личностно развитие обявяват  традиционния  конкурс за изработване на сурвачка и рисунка.

В него могат да участват ученици от І до VІІ клас разделени в две групи:  І група –    І – ІV клас и ІІ група  –  V – VІІ клас.

Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват умения, сръчност и познания за  коледните и новогодишни обичаи в България.

Рисунките да бъдат във формат 35/50 см  (без паспарту) без ограничение в жанра – живопис и графика. Всеки участник може да представи до две рисунки. Те трябва да бъдат съпроводени с информация за трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.

Крайният срок за изпращане на творбите е 13 декември 2018 г. в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие на адрес: Стара Загора, ул. „Захарий Княжески” 71 ет. 3.

Награждаването на отличените творби ще се състои на 19 декември 2018 г. от 14:00 часа в залата на Центъра.