Славейковци внедряват облачните технологии в своето училище

Във Второ основно училище „П. Р. Славейков“  започна процес по внедряване на облачни технологии – набор от инструменти, които помагат на учениците и учителите да взаимодействат безпроблемно и сигурно. Славейковци и този път са първи в града  – първото училище, в което се провежда такова обучение и се въвеждат облачните технологии.

На 27 октомври реподавателите от училището взеха участие в семинар-обучение на тема „Училища в облака“. Google G suite за образованието се внедрява съвместно с и е част от проекта Училище в облака. Лектор в обучението бе Александър Ангелов от Център за творческо обучение, който помага на преподавателите да се развиват и да внедряват облачните технологии във Второ основно като Иновативно училище, включено в мрежата на иновативните училища с Решение № 391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет

Работата е отвела Александър Ангелов в повече от 700 училища и детски градини в България и над 100 училища и детски градини в Европа и по света. Притежава сертификати Google Certified Trainer, Google Innovator и Microsoft Certified Educator, а експертизата му включва внедряване на облачни технологии в българските училища. Александър е докторант по “Управление на образованието”, член на комисията за “Иновативни училища” към МОН и към работната група за изготвяне на образователна стратегия 2017-2022 на Община Пловдив. Завършил е Техническия университет в София със специалност Индустриален мениджмънт и магистратура по Стопанско управление.

Програма “Училище в облака: въведение” е одобрена със заповед от Министерството на науката и оразованието. Тя е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платформите G Suite (Google приложения за образованието) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформите са безплатни за българските училища. В обученията преподавателите получават конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G Suite, Офис 365 или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси.