Общинският съвет прие Стара Загора да бъде обявен за „Град на българската бойна слава“

На редовното октомврийско заседание на Общинския съвет бе прието предложението на общинския съветник от ВМРО Антон Андонов Стара Загора да бъде обявен за „Град на българската бойна слава“. Подкрепено бе с 44 гласа „За“, като 1 даде отрицателен вот, а 4-ма гласуваха с „въздържал се“. Следва процедура по изготвяне на необходимите документи, за да бъдат адресирани до Президента на Република България, Народното събрание и Министерския съвет за издаване на Указ, който да обяви решението.

Над 40 бяха предложенията, които местният парламент разгледа. Съветниците подкрепиха включването на Стара Загора към Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз. Продължителността му ще е 6 години, като крайната му фаза е заменянето на печките на твърдо гориво с котли на пелети или газ, от което безплатно ще се възползват 950 старозагорски домакинства. „Глобален е проблемът с фините прахови частици, а програма LIFE е добра възможност да намалим нивата им в Стара Загора. Внимателно сме разгледали параметрите. Идеята е да бъдат подпомогнати семейства с минимални доходи, които не могат сами да си позволят смяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, които използват“, обобщи мотивите на администрацията ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Той допълни още, че в Стара Загора през последните 2 години регистрираните нива на фини прахови частици са в границите на допустимите норми. Заместник-кметът подчерта, че ако Общината бъде одобрена от програмата, ще се извърши обследване на районите на града, в които се използва най-много отопление на твърдо гориво, за да решат експертите къде да  бъде насочена помощта.

Гласувано бе и предложението на временната комисия за избраните 39 съдебни заседатели при Окръжен съд – Стара Загора, за мандат 2019-2023.

Съветниците разгледаха още и таксиметровия превоз на пътници. Определени бяха 560 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на община Стара Загора. Определени бяха  минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.70 лв. за дневна и нощна тарифа и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 0.90 лв. за дневна и нощна тарифа.

Общинският съвет одобри 7 двойки, които бяха част от втория прием на документи, да получат по 1400 лева финансова помощ за асистирана репродукция.

Отпусната бе еднократна парична помощ на Силвия Томова – художествен ръководител на Балета на Държавна опера Стара Загора. Помощта е във връзка с влошеното състояние на дясната тазобедрена  става на примата.

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Живко Тодоров за поставянето на мемориален знак в памет на д-р Евгений  Желев (1957 – 2017), който бе два мандата кмет на Стара Загора, лекар, народен представител, политик, общественик.