Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора

“Първите за Стара Загора 50 къщички за прилепи и бързолети бяха монтирани от „Зелени балкани“ на сградите на РИОСВ и Областната управа Стара Загора. Това стана с любезното съдействие на двете институции“. Това съобщи на брифинг Елена Стоева зам.председател на Управителния съвет на „Зелени балкани“.

Над 20 различни видове „диви съседи“ живеят сред нас под покривите на сградите и особено в панелните блокове. Те са били изместени от своите естествени местообитания – старите гори и скалните масиви, като са се приспособили за живот в градовете. За много от тях те са единственото място, където могат да живеят и да се размножават.

Такива са редица прилепи като ръждивия вечерник, кафявото прилепче, прилепчето на Натузий, булдоговия прилеп. Те обитават фугите на панелните блокове, пукнатини и пространства под отлепена мазилка. Достатъчен е отвор колкото монета от 1 левче, за да може в него да живее прилеп. Една фуга може да приюти стотици ръждиви вечерници.

В панелните блокове живеят и редица защитени видове птици, каквито са например бързолетите. Един блок може да приютява стотици двойки бързолети. На практика това е единственото място, където тези видове могат да се размножават, в рамките на градовете. Тези животни са напълно безопасни за хората и не нанасят вреди на сградите или на фасадите. Нещо повече. Те са изключително полезни за човека. Прилепите и бързолетите изяждат огромно количество насекоми. Например едно малко кафяво прилепче, което тежи едва 5 грама, изяжда над 3000 насекоми на вечер. Само за един час, то може да изяде 1200 комара. Така прилепите ни спасяват от вредители в селското стопанство, от комари и пр., а по този начин и от пестицидите нужни за тяхното ограничаване.

Понякога в сградите живеят и птици като керкенезът, кукумявката и др., които се хранят с гризачи- домашни мишки, плъхове, полевки, които влизат в домовете, разнасят зарази и болести или „ограбват“ земеделската продукция, което налага използването на родентициди.

Прилепите, бързолетите, лястовиците, керкенезите, совите са ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ. За тях е забранено улавянето, безпокойството, унищожаването на убежищата им.

Около 100 къщички са изработени от „Зелени Балкани“ със съдействието на социалната мрежа за дарителство “Ятото” и с подкрепата на гражданите, съмишленици на кампанията „Диви съседи“. Кампанията цели повече граждани да научат за наличието на защитените видове, обитаващи сградите. При санирането на сградите, което в последните 2-3 години стана масова практика, не само се унищожават убежищата на защитените видове. Ако това се извършва през периодите на отглеждане на малките (при прилепите и бързолетите- от 15.04. до 30.09.) или през зимуването на прилепите, когато те спят зимен сън, това е причина за буквалното зазиждане на хиляди живи животни!

Законът за биологичното разнообразие забранява тяхното убиване и безпокойство. Въпреки това обаче в Програмата за саниране не са предвидени мерки, които да опазват защитените видове, обитаващи сгради.

Целите на кампанията на Зелени Балкани са две:

* Да се предвиди процес на оценка за наличието на защитени видове, преди да започне санирането, което да позволи на експертите да предложат мерки за тяхното опазване;
* Да се предвиди като част от програмата поставянето на компенсаторни убежища – къщички за прилепи и бързолети.

По този начин няма да се стигне до драстичен спад в популациите на тези ценни животни, както това се е случило в много страни от Европа и което след това налага инвестирането на огромни средства и усилия в тяхното опазване.

Поставянето на първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора цели именно демонстриране на нуждата от решаване на този проблем, както и изостряне на общественото внимание по тази важна тема.

В изпълнение на кампанията „Диви съседи“ „Зелени балкани“ провеждат широка разяснителна дейност . Преиздадена е прекрасната книжка за деца„Приключението на прилепа Дарки“, която се разпространява безплатно, издадени са дипляни, стикери и плакати. Има приложение към сайта „Моите мили съседи“ е пр.

Знаете ли, че: Прилепите са бозайници с криле – единствените млекопитаещи, овладели активния полет; Прилепите се ориентират дори при пълен мрак с помощта на ехолокация. Те имат уникалното свойство да се ориентират с ултразвук – звуци, които са над границата на доловимите за човешкия слух; Прилепите раждат живи своите малки и ги кърмят; Те са грижовни родители. Малките им се нуждаят от тях до излитането си, като майката ги кърми и ги носи при опасност; Прилепите имат детски градини, в които оставят през нощта своите малки. Една майка може да разпознае своята рожба сред хиляди други; Прилепите раждат само по едно бебе на година. Те са дълголетници, които могат да живеят до 40 години. Това е уникално свойство, като за такова мъничко животинче; Прилепите изпадат в зимен сън. Тогава пулсът им може да спадне до 5 удара в минута. По време на полет, пулсът им достига над 1300 удара в минута; Прилепите са една от най-процъфтяващите групи бозайници, разпространени в целия свят, без полярните области; Възникнали са преди 52 мил. години и са десетки пъти по-отдавна от нас-хората; В света вероятно има над 1700 вида прилепи; Прилепите са уникални и уязвими видове, които ние хората трябва да пазим.

Росица Ранчева