Избраха нов председател на Младежкия общински съвет в Стара Загора

Единадесетокласничката Радина Николова от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора е новият председател на Младежкия общински съвет (МОС).

Тя бе избрана на редовно заседание съвета. Младежите определиха и новите лидери на  постоянно действащи комисии.

Всички кандидати имаха задача да се представят пред членовете на МОС с  кратка програма, в която да изложат защо искат да бъдат лидери и какви идеи имат за новия мандат в отделните направления, за които се кандидатират.

Кандидатурите за председател бяха три – Радина Николова, Поли Йорданова и Даниел Алексиев. След като изслушаха и тримата кандидати, членовете на Младежки общински съвет след проведено тайно гласуване с пълно болшинство избраха за председател Радина Николова. В програмата си тя акцентира на организационно укрепване,  разширяване на връзките с местната власт, създаване на алея на старозагорски поети като част от арт зона в подходящо градско пространство.

За лидери на комисиите бяха избрани: Комисия по културно развитие и младежки политики – Стефан Колев, Комисия по екология и здравеопазване – Димитър Червенков, Комисия по спорт и туризъм – Памела Георгиева, Комисия по безопасност, превенция на престъпността и зависимости сред младите хора – Сава Димитров, Комисия по благотворителност и работа с партньори – Иван Колев.