Д-р Николай Христов е Лекар на 2018 г. в Стара Загора

Д-р Николай Христов, акушер-гинеколог е Лекар на годината 2018 в Стара Загора. Отличен е от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Стара Загора с председател д-р Генка Пейчева. Д-р Николай Христов е завършил медицина, има специализации по акушерство и гинекология с над 30 години стаж по специалността и втора специалност – онкология с над 10 години стаж по специалността. Създател и собственик на МБАЛ и МЦ НиаМед.

Мениджър на годината е д-р Атанас Матев, дългогодишен лекар-проктолог и хирург. За принос в развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники е отличен доц. д-р Петър Руев, доцент по оториноларингология. За принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация е награден д-р Атам Саркисян, дългогодишен специалист АГ. Д-р Тодор Толев, специалист психиатрия, е отличен за дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността, а д-р Атанас Славов- в категорията „Ти си нашето бъдеще”.

От 1996  г. Денят на българския лекар се отбелязва на 19 октомври – Празника на Св. Иван Рилски – Чудотворец. Според преданието Свети Йоан Рилски Чудотворец е извършил много чудеса през живота си и подир смъртта си: нахранил овчари, излекувал с молитвата си един побъркан, изцерил и изцерява от разни болести благочестиви люде, опазва манастира си чрез своята благодатна сила. Именно за това и българските лекари са избрали светеца за свой закрилник.