Тече конкурсът за знак “Стара Загора – Център на Вселената“

12 ноември 2018 г. е крайният срок за получаване в Община Стара Загора на проекти или на заявления за участие в отворения конкурс за знак „Стара Загора – Център на Вселената“. В него могат да участват проектанти с пълна проектантска правоспособност и професионални художници. Предмет на конкурса е пространството, източно и южно от стълбището, което свързва бул. „Руски“ с котата на конструктивното му премостване, където да бъде ситуиран монументът – знак „Център на Вселената“. Артистичното решение трябва да интегрира в себе си всички възможни прилежащи околни пространства, включително подмостовото пространство (колони, таван и други повърхности), като неразделна част от проекта и следва да се вписва в него, като предлага естествена връзка и подход към мястото на монумента. При оценяване на проектите, ще бъдат прилагани следните критерии: Функционално и обемно-пространствено решение – максимално възможна оценка 5 т.; Архитектурен образ – максимално възможна оценка 5 т.; Достъпност на средата – максимално възможна оценка 3 т.; Оригиналност на решението, екологичност и енергоефективност – максимално възможна оценка 10 т.; Икономическа целесъобразност на проекта с максимално възможна оценка 10 точки. Комплексната оценка е равна на сбора на оценката на подпоказателите. На първо място ще бъде класиран участникът получил най–висока КО. Максималният брой точки, които може да получи участник е 33 точки. Уникалната иновативна идея Стара Загора да бъде обявен за Център на Вселената, има своята 15-годишна история. През 2003 г. двама върли старозагорци – Пламен Русев и Николай Далаков, които достатъчно много са обикаляли и обикалят света като туристи, афишират провокацията си „Стара Загора – Център на Вселената“. На двата входа на града, със собствени средства, те поставят билбордове и така предизвикват любопитството, гордостта и сензационното „откритие“ на всички, които преминават през Стара Загора на път към морето. Дълги години едно „галактическо“ возило също предизвикваше разнопосочни емоции на доста консервативните старозагорци. Идеята се обсъжда на различни форуми през 2008, 2010, 2011, 2012 година. Авторите й пишат писма, дават интервюта, за да стане ясно, че реализирането на идеята не крие никаква опасност. На всички наши и чуждестранни важни гости публично се подаряват фланелки с логото „Стара Загора -Център на Вселената“. Идеята се регистрира в съда като уникална и авторска, за да не бъде открадната от някои по-деен град, но това важи само за България. Сега на ход са световните регистрации. През 2017 г. Русев и Далаков се срещат с Регионалната структура на Камарата на архитектите, с кмета Живко Тодоров и главния архитект Виктория Грозева. С пълно единодушие идеята е приета и оценена като иновативна и перфектен туристически продукт, който ще популяризира максимално Стара Загора по света и ще му донесе само ползи… Определено е и мястото, което авторите предлагат: югозападния ъгъл на премостването на бул. Руски“, на площадката пред Регионална Библиотека „Захарий Княжески“. Това е над югоизточния вход на Античния форум „Августа Траяна“.

През пролетта на 2018 г. Общинският съвет каза „Да“ за „Стара Загора- Център на Вселената“ . С 42 гласа „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“ старейшините дадоха съгласие да бъде обявен конкурс за изграждане на монумент/знак „Стара Загора – Център на Вселената“.

На сесията стана ясно, че провеждането на конкурса за идеен проект е обезпечено от инициаторите на идеята Пламен Русев и Николай Далаков. Наградният фонд от 6 хил. лева за първите три отличени идеи за пластика е преведен в общинската хазна. „Комисия в широк формат ще оцени предложенията“, уточни Пламен Русев. Той допълни, че финансовата страна на проекта ще бъде решена също след обсъждане.

Иновативната инициатива има за цел да развие алтернативен туристически бранд, който да повиши разпознаваемостта и интереса към града, както и да промотира хилядолетната история и богата култура на Стара Загора.

Росица Ранчева