95 години висше ветеринарномедицинско образование честваха в Стара Загора

На 11 октомври 2018 г. в Стара Загора се чества тържествено 95 години висше ветеринарномедицинско образование в България. На определеното като „изключително събитие“ от Дамян Илиев, председател на Агенцията по безопасност на храните, присъстваха ректорът на Тракийски университет проф. д-р Иван Въшин, зам.министрите на Министерство на образованието и науката Петър Николов и на Министерство на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов, възпитаник на Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ), зам.-областният управител на област Стара Загора Красимир Червилов, народният представител д-р Цветан Топчиев, възпитаник на ВМФ, представители на държавни институции, на съсловни партньорски и бизнес организации, на висши учебни заведения от страната и чужбина, бивши и настоящи декани, преподаватели и студенти. Тук беше и първият ректор на Тракийски университет и председател на Университетското настоятелство проф. д-р Иван Божков.

Обстоен доклад на тема „Ветеринарномедицинският факултет към Тракийския университет – европейското равнение на висшето образование в България“ изнесе деканът на ВМФ проф.д-р Михни Люцканов.

„В този прекрасен октомврийски ден отбелязваме 95 години на нашия Ветеринарномедицински факултет. Честваме една достолепна възраст на академичната крепост на ветеринарно-медицинската професия и това ни изпълва с гордост, каза проф. Люцканов.- Отминалите десетилетия очертават стръмен, каменист път с много завои и виражи. Осеян е с препятствия и изненади, чиято посока обаче е все нагоре и все напред“.

Идеята за създаване на български ВМФ принадлежи на първите български ветеринарни лекари, завършили европейски висши ветеринарни училища, обединени в свое професионално дружество. Тази идея се реализира със Закона за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение от 11 юли 1921 г., който регламентира откриване на Ветеринарен факултет като 7-ми факултет на Софийски университет с 9 катедри. Подготвителната работа на новия факултет се възлага на временен Факултетен съвет (ФС) в състав: проф. Васил Моллов, декан на Медицинския факултет, като университетски представител за председател и членове: д-р Симеон Георгиев, гл. инспектор в МЗДИ и гл. редактор на сп. „Ветеринарна сбирка“ и ген. д-р Матьо Рачов, началник на Гарнизонната ветеринарна лечебница. На 11 май 1923 г. се конструира първият редовен ФС от тримата редовно избрани преподаватели: проф. Стефан Ангелов, доц. Грозьо Диков и доц. Станко Петров. Тази дата се възприема като начална в летоброенето на ВМФ.

Първите учебни занятия започват през летния семестър на учебната 1923-1924 г. По-нататъшното развитие на ВМФ се определя от обществено-икономическото развитие на страната и свързаното с него изграждане на ветеринарномедицинската система и развитието на ветеринарномедицинската научна мисъл, в резултат на чието влияние се обособяват 6 периода:

 1. ВМФ в състава на Софийски университет (1923-1948 г.)
 2. ВМФ в състава на Селскостопанска академия „Г. Димитров“ – София (1948-1953 г.)
 3. Самостоятелен Висш ветеринарномедицински институт „Проф. Г. Павлов“ – София (1953-1972 г.)
 4. ВМФ в състава на Научно-учебно заведение по животновъдство – София (1972-1974 г.)
 5. ВМФ в състава на Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора (1974-1995 г.)
 6. ВМФ в състава на Тракийски университет – Стара Загора (1996 г. и сега)

Проследявайки отделните периоди в развитието на ВМФ с богата фактология и много имена на личности с ярък принос в утвърждаването на ветеринарната медицина и факултетът деканът характеризира различните етапи :

 • Подготовката на българи от 1887 до 1923 г. в чуждестранните висши ветеринарни училища не може да задоволи потребностите на страната от ветеринарни лекари;
 • Българският ВМФ се създава, за да подготви за страната достатъчно ветеринарни лекари, които да организират ефективна ветеринарномедицинска служба, осигуряваща на България включването й в международните икономически отношения;
 • ВМФ непрекъснато разширява и обогатява своята материална база. Започнал занятия в Бактериологичната станция и Гарнизонната ветеринарна лечебница в София, в периода 1930-1938 г. поетапно се построяват отделните факултетски сгради на „Цариградско шосе“ в София, а днес в рамките на Тракийския университет всяка катедра разполага с база, достатъчна за провеждане на мащабна научно-изследователска и учебна дейност;
 • Развитието на ВМФ е в унисон с обществено-икономическите изменения в страната, респективно нейното земеделие. Във факултета е създадена система за постоянно адаптиране на учебните планове и програми за подготовка на ветеринарните лекари към настъпилите промени в животновъдната практика;
 • Промоцията на първия випуск от 24 ветеринарни лекари е на 01.07.1928 г. В продължение на 95 години ВМФ е подготвил повече от 14000 ветеринарни лекари, които задоволяват нуждите на страната;
 • ВМФ започва да обучава чуждестранни граждани през 1948 г. и е обучил около 400 ветеринарни лекари, които са негови посланици в 56 страни на Европа, Азия, Африка и Америка. През последните четири години са въведени магистърски програми за обучаване на английски език. Студентите са от 19 страни.
 • ВМФ винаги е разполагал с високо квалифициран научно-преподавателски състав. През настоящата учебна година тук работят 112 преподаватели, от които 18 професори, 38 доценти , добре подготвени асистенти и преподаватели. Много от тях са международно утвърдени учени;
 • ВМФ е родното място на почти всички основни направления на съвременната ветеринарномедицинска наука в България. ВМФ е организатор и домакин на редица научни конгреси,симпозиуми и конференции с международно участие; От 1998 г. издава списание „Bulgarian Journal of Veterinary Medicine “ на английски език. За кратко време списанието се превърна в национален представителен форум на българската ветеринарномедицнска наука в чужбина;
 • ВМФ е безспорниятфактор на академичния живот в България. Ярко потвърждение за това е, че тъкмо от неговите среди беше избран и първият ректор на Тракийския университет проф. Иван Божков.
 • Изградените бази на катедрите и клиниките на ВМФ, оборудвани със най-модерна инфраструктура, създават максимално добри условия за организиране на учебно-преподавателската дейност и постигане на по-високо ниво в научните изследвания.
 • ВМФ е първата и засега единствена структура на висшето образование в България с европейска акредитация. Той е модел за съвременна образователна и научна институция.

В приветственото си слово ректорът на Тракийски университет проф. д-р Иван Въшин оцени високо образователната и научна репутация на ВМФ. Той го нарече „емблема“ на Тракийския университет, на Стара Загора и на България, фактор за устойчиво развитие на животновъдството в България“. Ректорът връчи на декана валчер от 3000 лв. за оборудване на зала за практическо обучение на студентите.

Зам.просветният министър Петър Николов заяви, че с увлечение е изслушал „най-смисленото и стойностно произнесено слово по подобни поводи досега“. Според него, ВМФ ще продължи да бъде институцията, която все повече ще допринася полза на държавата.

Доц.д-р Янко Иванов – зам.министър на земеделието заяви, че „навсякъде името на ВМФ Стара Загора е знак за качество, за иновации, за наука и доверие, за успешна реализация на възпитаниците му у нас и в чужбина“. Той връчи на декана проф. Люцканов плакет на Министерство на земеделието, храните и горите.

Плакет за особени заслуги към Стара Загора и приветствен адрес ВМФ получи и от името на кмета Живко Тодоров.

От името на областния управител на област Стара Загора Гергана Микова емоционален Поздравителен адрес прочете заместникът й Красимир Червилов: “Най-сърдечно ви поздравявам с 95-годишнината от създаването на ВМФ – първи по старшинство в Тракийския университет, се казва в текста.- Нашият факултет е символ на новостта и интелекта в Стара Загора. В него се гради общото ни бъдеще. Младите хора, обучени във ВМФ прилагат успешно придобитите знания и високите стандарти на университета и се реализират по най-добър начин в България и в чужбина.

Благословени да сте за професионализма и грижите, които полагате, за нашите деца. Вашата всеотдайна работа, помага на хиляди да намерят професионалното си поприще, да получат признание в страната и чужбина.

Пожелавам ви много здраве, щастие и възрожденски ентусиазъм ! Нека никога да не губите гордост и самочувствие! Продължавайте да бъдете оптимисти за утрешния ден!“

Ветеринарномедицинският факултет получи още десетки приветствени адреси, подаръци, цветя и благопожелания за достойно посрещане на 100-годишния юбилей.

На финала на тържеството ректорът проф. Иван Въшин обяви начало на тържественото заседание на Академичния съвет. На него беше прието единодушно предложението за присъждане на титлата „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Ласло Фодор от университета „Сент Ищван“ в Будапеща, Унгария. Проф. Въшин изреди заслугите на проф. Фодор, както към световното, така и към българското ветеринарномедицинско дело и конкретно към ВМФ при Тракийски университет. Състоя се церемония по връчване на отличията.

Новоизбраният Доктор хонорис кауза благодари за високото отличие и пожела блестящо бъдещо развитие на Ветеринарномедицинския факултет Стара Загора.

Богата стилна концертна програма изнесоха солисти и балет на Държавна опера Стара Загора.

В ранния следобед в базата на ВМФ беше открито ХІ Национално ветеринарномедицинско изложение „BULVET MEDICA”, Утре програмата продължава с Научна конференция.

Росица Ранчева