Френски и български студенти ще участват в съвместно архитектурно ателие в Стара Загора

Група от 30 студенти по архитектура от Университета по архитектура в Париж Ла Вилет/École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette и 5 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, под ръководството на арх. Цвета Кирова ще пребивават в Стара Загора от 11 до 16 октомври 2018 г.  Студенти от двете страни провеждат за трета поредна година съвместни ателиета, в които формират екипи и работят заедно по зададени от градовете теми.

Творческият процес подпомага както обучението на студентите, така и градовете домакини със свежи идеи за градоустройството, тъй като те работят в реална обстановка, по конкретни задачи, за реални обекти.

Посещението на бъдещите архитекти е по покана на Община Стара Загора.

Те са от различни държави и ще участват в архитектурно ателие, в което ще разработват проекти по теми, свързани с различни аспекти от градския живот – социални аспекти, транспорт, туризъм, спорт, отдих и т.н. Основната тема на ателието в Стара Загора ще бъде рехабилитацията – възстановяването и трансформацията на стари сгради, на античните пространства на града и неговото културно наследство.

В рамките на пребиваването си в града младите хора ще имат възможност да посетят фестивала на виното и културното наследство „Августиада“.

Те ще бъдат придружени от двама свои преподаватели, които вече посетиха Стара Загора и се срещнаха с представители на Община Стара Загора, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в Стара Загора, и Тракийския университет.

Официалното откриване на ателието в Стара Загора ще бъде на 12 октомври 2018 г. от 10:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора.