В Стара Загора – изложба акварели на арх. Белин Моллов

На 11 октомври 2018 г., четвъртък, от 15:30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора ще бъде открита изложба акварели на арх. Белин Моллов. В изложбата са включени рисунки на стари къщи от София, Русе, Свищов, Пловдив, Ловеч, Бургас, Шумен, Габрово, Велико Търново и други. Изложбата ще остане за посещения до 11 ноември 2018 г. в работното време на библиотеката.

Повече информация на личния му блог https://bmollovarchart.wordpress.com/, където всяка рисунка е придружена с подробна и любопитна история. Репродукции от картините на арх. Моллов могат да бъдат купени по време на изложбата до 11 ноември.

Арх. Белин Теохаров Моллов има повече от 45 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Роден е на 23 октомври 1946 г. в гр. Русе. Бил е директор на Генералния план на София от 1986 до 1990 г. След 1990 г. е общински съветник в Столична община, заместник- министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС, съветник в политическия кабинет на Министъра на РРБ. Участвал е в работата по устройствените планове на градове в Алжир, Виетнам, Либия и Мозамбик и др. Има публикации по въпроса за районирането на България. Специализирал в „Даунинг Колидж“ в Кембридж Великобритания; Университета на Южна Каролина, Колумбия – САЩ; Korea International Cooperation Agency (KOICA) – Сеул; Европейския институт  по публична администрация в Маастрихт, Холандия; USA World learning institute и др. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Той е хоноруван преподавател по специалността „Урбанизъм” в УАСГ, модератор на обществени форуми. Ръководил е колективи за изработване на нормативна база в областта на устройството на територията и програми за регионално и пространствено развитие, управление на местно и регионално ниво, европейска интеграция и прилагане на Кохезионната политика на ЕС.

Арх. Моллов е член на клуба на архитектите – художници и редовно участва в неговите инициативи и изложби. Темата на неговите картини е градският пейзаж и архитектурно-историческото наследство. Има множество публикации на картините му като картички, постери, календари и сувенири. Направил е повече от 10 самостоятелни изложби в София, страната и чужбина.

Снежана Маринова