Общинският съвет не избра Почетен гражданин на Стара Загора

Общинските съветници на Стара Загора не избраха тази година носител на званието „Почетен гражданин“, което се връчва по повод Празника на града – 5 октомври. Причината бе недостатъчна подкрепа за нито един от двамата номинирани. 5-членна комисия от общински съветници, с председател Димо Димитров, проведе процедурата по гласуване на предложените от инициативни комитети старозагорци – д-р Иван Аяров, председател на Народно читалище „Св . Климент Охридски – 1856″ и Иван Иванов, спортист.

С 38 гласа „за“, Общинският съвет наложи временна забрана, с максимален срок 3 години, за ограждане на поземлените имоти в територията на квартал/парк „Бедечка“, при граници: юг – ул.„Христина Морфова“, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. „Иван Вазов“, изток – ул. „Хан Тервел“, по плана на град Стара Загора. Решението има за цел да ограничи изграждането на огради и унищожаването на растителност и паркова инфраструктура.

По време на обсъждането на точката, изказване направи и представител на собственици на имоти в района, които не подкрепят предложенията на администрацията.

Съветниците  подкрепиха и предложението за предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП  – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал „Бедечка“, по плана на Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на града, обхващащ квартали от № 801 до № 831. Общинският съвет гласува коефициент, плътност  на застрояване, 30% и коефициент на озеленяване 50%. „Още, когато се обсъждаше промяната на Общия устройствен план на града, бе изразена подкрепа да бъде запазена максимално количество зелена територия“, подчерта кметът Живко Тодоров. Той бе категоричен, че спекулации по казуса „Бедечка“ не бива да се правят, както и опит за политизиране  на темата. „Назад във времето е допуснато застрояване, но този Общински съвет показа, че може да се работи конкретно за решаване на проблема там и взе решение – където има зелени площи в момента, те да бъдат запазени. На юг от ул. „Августа  Траяна“ на практика зелена територия няма, там не се унищожава растителност, както и не натоварваме Общината с бъдещи разходи. В северната част е решено да бъде запазено зеленото пространство, като собствениците на имоти е редно да бъдат обезщетени“, уточни старозагорският  градоначалник.

Над 70 точки включи общо дневният ред на старозагорските  общински съветници за септември. На второ четене бе приет проектът на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора. В основния текст на нормативния акт са добавени уточнения по критериите за номинации за присъждане на наградата „Стара Загора“ в направленията „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“, както и създаване на ново отличие „Млад учител“.

Подкрепа бе дадена за изработване на ПУП , касаещ територията на Индустриална зона „Загоре“. Председателят на ОбС  Таньо Брайков съобщи, че в набирателната  сметка на Зоната вече е преведена държавната финансова част в размер на 3.5 млн. лева.

Местният парламент  промени статута на сградата на Първо основно училище „Георги Бакалов“, която няма да се ползва за образователни цели занапред, тъй като в близост има пет училища – СУ „Иван Вазов“, НУ „Д. Благоев“, Девето ОУ , ОУ „Самара“, СУ „Васил Левски“. Училището е пребазирано като самостоятелно в СУ „Христо Ботев“. Имотът ще бъде ползван за обществени цели, стана ясно по време на заседанието.

Общинският съвет в Стара Загора направи промени в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година. Те са свързани с пренасочване на свободни средства към обновяване и реконструкция на обекти, които се нуждаят от финансиране. Чрез това преразпределение ще започне изработване на идеен проект за нов облик на Летния театър, поставяне на бариера на паркинга на парк „Артилерийски“, поставяне на кабина за общинска охрана в парк „Митрополит Методий Кусев“; ще бъдат закупени технически пособия за Дирекция „Гражданско състояние“ на Община Стара Загора, във връзка с обработването на личните данни и осигуряването на защитата им; ще бъдат покрити допълнителни разходи по ремонта на ДГ № 1 „Звънче“ и СУ „Железник“. Средства се насочват още и към изпълнение на проект „Най-доброто за децата“. Съветниците отпуснаха и допълнителни субсидии на общински лечебни заведения.

По време на септемврийското заседание на ОбС бе гласувано и освобождаване на контрольора на  „Тролейбусни и автобусни  превози“ ЕООД  по негово желание. Избран бе и нов – Живко Кръстев, икономист.

Красимира Кънева