Запознаване с оздравителната система на Норбеков – лектор д-р Гузар Тажибаева

Представяме лекторите и темите им във Второто издание на Фестивал „Здравей, Здраве!“ – Стара Загора, 13-14 октомври 2018 г., Народно читалище “Св. Климент Охридски“

Д-р Гузал Тажибаева е един от най-опитните и успешни треньори в областта на лайф и бизнес коучинга. Родом от Узбекистан, където завършва медицина и работи като неотолог. През 1998 г. за първи път се запознава със суфистската медицина и оттогава насочва интереса си към задълбочено изучаване на „Канон на медицинската наука” на Авицена, суфистки духовни и оздравителни практики.

Вдъхновена от среща с Мирзакарим Норбеков, през 2001 г.  заминава за Москва, където води курсове в Института за самовъзстановяване на човека. Освен тренинги по личностен ръст, целеполагане и развитие на интуицията, отговаря и за обучението на персонала и подготовката на треньорския състав на Института, създава методики на обучение, провежда атестации на персонала.

През 2010 – 2011 г. тренира експериментална група от 17 човека по технологии на лидерството и откриване на собственен бизнес. Цел – да се провери ефективността на метода за преодоляване на слабости в характера и корекция на поведението, промяната начина на мислене от наемен работник към работодател. Тренировките са редовни, два пъти в седмицата. Като резултат 15 човека откриват и имат действащ бизнес към 6-8-ия месец на обучението.

В същото време не престава да се обучава и завършва магистратура по управление на човешките ресурси в Московския технологичен институт. На базата на собствено изследване успешно защитава магистърска дисертация на тема: „Ролята на човешкия фактор в процеса на внедряване на нови корпоративни ценности“.

През 2011 – 2013 г. провежда обучения по емоционална компетентност на „ВИП Секюрити“ и участва в обучението на мениджъри на „ДАНОН“ България.

За своя повече от 15-годишен опит на работа с хора в групи и индивидуално, д-р Гузал Тажибаева развива своята професионална интуиция по отношение на човешките характери, техните силни и слаби страни, които помагат или пречат на хората за постигане на техните резултати. Самостоятелно съставя методики за своите тренинги, като използва инструменти, доказали своята ефективност на практика.

Курсове и тренинги:

По методика на Норбеков М. С.: Оздравителен курс, 1 и 2 ниво; курс „Интуиция“; „Работилница на успеха“.

Курс „Цялостно възприятие на живота“.

Тренинги: „Създаване на персонален бренд“; „Лидерство“; „Стратегия на живота и работа с цели“; „Емоционална компетентност“; „Корекция на поведението“.

Семинари: „Мъжът и жената – търсене на своя човек“; „Основи на щастливото семейство“; „Възпитаване на деца, за младите родители“.

Клубни срещи и тренировки със завършилите курсове.

Корпоративно обучение и тренинги;

Оздравителен курс за персонала;

Лидерство и личен пример;

Управление на конфликта;

Манипулации и противодействие срещу тях;

Телефонни продажби при входящи обаждания;

Работа с персонални цели и развитие на персонала;

Коучинг.

Програмите и методиката на обучение се адаптират към нуждите и целите на фирмата. Можете да поръчате тренинг, разработен специално по задачи на вашата компания.

Индивидуални коуч сесии и лайф коучинг;

Работа с персонални цели;

Личностно развитие.