Регионален център за извънкласно образование открива Фондация „Миню Балкански“

Регионален център за извънкласно образование (РЦИО) открива официално на 6 октомври 2018 г., събота, в 10:00 ч. Фондация „Миню Балкански“. Той ще функционира в кампуса на фондацията в село Оряховица, община Стара Загора. Занятията ще се провеждат в събота и неделя, а също и през ваканциите. Участниците ще заплащат само разходите по храненето и преспиването, които ще са в размер на 100 лв. за всяко двудневно пребиваване. Талантливи деца, които са със затруднен социален статус, по предложение на общината или училището, ще получат стипендии, за да могат и те да имат достъп до елитно извънкласно образование.

Първите занятия ще започнат същия ден в направление Математика за ученици в следните възрастови групи: 2-4 клас, 5-7 клас, 8-9 клас и 10-12 клас. Лекторският екип на обученията по математика е с ръководител проф. Сава Гроздев и членове проф. Росен Николаев – Икономически университет, гр. Варна; доц. Веселин Ненков – доктор по педагогика и утвърден специалист по методика на математиката; Ирина Шаркова- учител в Първа частна математическа гимназия, гр. София и член на национални комисии към МОН; Любомир Любенов – учител от гр. Стара Загора, създател на математическа школа за деца участвали и спечелили медали и награди в България и чужбина; Катя Чалъкова- учител в ПМГ, гр. Димитровград, член на национални комисии към МОН; д-р Диана Стефанова, гр. Асеновград, член на национални комисии към МОН; Станислава Колева, учител по математика, директор на училище и член на национални комисии към МОН.

Останалите направление, в които фондацията ще развие дейността на РЦИО са:

Физика, с лекторски екип с ръководител Теодосий Теодосиев и лауреати на фондацията от конкурсите по физика и математика и Информатика, с лекторски екип: доц. Ангел Ангелов от Факултет по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“; доц. Бойко Банчев, Институт по математика и информатика на БАН; Павлин Пеев – учител в ПМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

Занятията по всяко от направленията ще започнат с представяне пред родителите на лекторския екип, уточняване на тематиката, организационната технология и графика на учебния процес.

Основен приоритет на фондация „Миню Балкански“ е да открива, насърчава и подкрепя талантливи млади българи да се занимават с наука и технологии. В тази връзка ежегодно се провеждат състезания по математика и физика, конкурс „Млади изобретатели” и летни школи за ученици в различни възрастови групи в областта на гражданското образование, изкуството, езици (френски, английски), математиката, природните науки, информатиката, роботиката и модерни технологии за криптиране и програмиране. Само през това лятото са проведени 15 петдневни школи, в които се включиха над 400 ученика.

Допълнителна информация може да получите от Яна Ковачева 0889 555 677, yanakovacheva@yahoo.fr или доц. Ангел Ангелов 0886 73 82 62, aangelov@fmi.uni-sofia.bg

Росица Ранчева