ОУ „Кирил Христов“ сподели опита си на международна конференция

„Дигиталната трансформация на образованието“ беше темата на лекцията, която директорът на Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора Господин Балъкчиев изнесе на Седмата Международна конференция за „Иновации в ученето за бъдещето“ в Истанбул, Турция. Форумът се организира от Департамента по информатика и Центъра за компютърни и приложни науки и изследвания на Университета в Истанбул. Това е международна платформа за учени, изследователи и практици за дискутиране на интердисциплинарните изследвания и практика в областта на образованието.

„С Вашата експертиза в образованието и Вашия несравним принос в тази област, за нас е чест и привилегия да Ви поканим да бъдете нас гост лектор на това събитие, се казва в поканата до г-н Балъкчиев, отправена от научния ръководител проф. д-р Севинч. – Уверени сме, че ще можете да споделите ценни познания и мисли, свързани със сегашното развитие на дигиталната трансформация в образованието. Много от нас са Ви слушали и преди на различни форуми и конференции. Вашите изказвания винаги са били вдъхновяващи за всички участници. Вашето познание и идеи биха били отлично допълнение към нашата програма“.

„По време на конференцията в нашия панел представихме най-напред визията на ОУ „Кирил Христов“ – сградата, учителската стая, коридорите, конферентната зала, класни стаи и кабинети, музея посветен на патрона ни. – Това обясни за dolap.bg директорът Господин Балъкчиев. – Показахме на публиката изнесените в коридорите монитори, които от една страна гарантират безопасност на учениците, а от друга – привнасят по-друга атмосфера. Конферентната зала е технически оборудвана с четири места, на които се проектира това, което се преподава. Във всяка от 33-те класни стаи има IT платформа – компютър с екран. В арт-зоната имаме видео стена. Освен за прожектиране на образователни филми или по повод различни училищни, регионални и национални събития, на екрана се представят и разнообразни събития в класовете – екскурзии, чествания и пр. Гледа класът, гледат и други ученици. Това е добра форма за информираност“.

Директорът съобщи още, че в учебния час, освен книжно тяло, учителят ползва и електронен урок. Може да ги компилира, но може и само с IT- платформата да развие урока, което се случва много по-често.

От настоящата учебна година в учебната програма ще се изучава и нов предмет “Компютърно моделиране“.

Училището работи по образователната платформа „Моза-бук“. Тя дава възможност да се проектира урокът на 3D и за много по-активна обратна връзка на учениците към преподавателя. Електронните учебници на издателство „Просвета“ ползват тази платформа.

Всички класове си служат с електронни учебници.

„От 2012 г. ОУ „Кирил Христов“ самостоятелно обитава напълно реновираната сграда, уточни директорът. – За 6 години, ние сменихме за трети пореден път поетапно техниката си, за да бъде тя на най-съвременно ниво. Така, не само подпомагаме учителите, но и даваме възможност на децата да следят и ползват новостите“.

В Международната конференция участва и старши учителят на ОУ „Кирил Христов“ Теменужка Христова. Целият й трудов стаж от над 30 години, е преминал в това училище. Сега тя води втори клас.

„В началото се учихме на проба-грешка и така усвоихме компютрите, сподели за dolap.bg г-жа Христова. Освен това всички колеги сме минали през курс по компютаризация. От 6 години ползваме електронните учебници. Основното, което правим е „да разчупим“ класно-урочната система. Т.е. в центъра да бъде не учителят, а ученикът. Използваме не само електронните учебници, но и различни методи, за да активизираме дейността и ангажираме вниманието на ученика в час. Електронните учебници дават възможност за по-добра визуализация на учебното съдържание. Използваме и дискусията като метод, в която могат да разговарят, да решаваме различни казуси, как биха постъпили те при дадена ситуация. Свеждаме нещата до по-практични умения и на тази база извеждаме заключенията“.

Господин Балъкчиев не скри предизвикания огромен интерес на участниците в конференцията към изнесената информация за българското старозагорско училище. Най-много са били въпросите за финансовото осигуряване на поддръжката на базата и дигиталните техники и технологии. Според него, държавата осигурява достатъчно средства, стига те правилно да се разходват. Други въпроси са търсили отговор за обучението на учителите в тази нова материя. Оказва се, че всеки преподавател е длъжен да преминава всяка година квалификационни степени. Финансовото осигуряване е с кредити, които се заплащат от училището.

ОУ „Кирил Христов“ е и иновативно училище, което е определено с решение на Министерски съвет. Интерактивните методи на обучение се прилагат във всеки клас, а иновативните – засега само в две паралелки. Методиката в тях е по-различна. Във втори клас (сега трети) се работи по Български език и по Математика. В пети – (сега шести) клас, се работи по Български език и литература, по Математика, История, География, Биология и Изобразително изкуство. Системата е оборудвана със специални таблети.

Когато преди 6 години кварталното училището се пренесе в новата си база, учениците бяха 610. Сега те са 897, от които 139 първокласници. Това значи, че родителите са повярвали на учителите и на големите им възможностите.

„Няма по-хубаво нещо от това за един директор и за учителите, да виждат срещу себе си доволни родители и щастливи и радостни ученици“- не скрива гордостта си г-н Балъкчиев.

Идеята на ръководството е, от другата година да се намалят поне с две паралелките, тъй като се поддържа едносменен режим – целодневно обучение до 4 клас.

За поредна година ръководството на училището изненада първокласниците и второкласниците. Техните класни стаи, коридорите и фоайетата в цветово решение са различни. До края на настоящата седмица ще се сложи и постоянна стилна винилова украса. За децата е много важно в каква среда учат, растат и се възпитават.

Виждайки добрите придобивки за децата си и родителите им са повече склонни да помагат във всяко отношение.

Училището е базово на Педагогически факултет на Тракийски университет.

Росица Ранчева