„Смело следвай Пътя си“ – лектор Наталия Накова

Представяме лекторите и темите им във Второто издание на Фестивал „Здравей, Здраве!“ – Стара Загора, 13-14 октомври 2018 г., Народно читалище „Св. Климент Охридски“.

Наталия Накова е духовен консултант и висококвалифициран емпатичен лечител. На 26 години, следствие на тежка автомобилна катастрофа, преживява излизане извън тялото и спонтанно пробуждане. По време на последвалите десет дни на „безсъзнание“ тя интегрира своята божествена есенция от по-висока светлина.

Използвайки интуитивните си способности на емпат, виждане, усещане, чуване, а така също и директно знаене, Наталия чувства емоциите на другите и е в състояние да определя какви са блокажите на едно затворено сърце. В резултат на това се раждат нейните методи и учения, които, чрез силата на любовта, подпомагат енергийно-чувствителните същества при изцеление на тялото, пробуждане на душата и трансформиране на тяхната реалност.

Тя благоприятства и подкрепя пътя на пробуждане на човешките същества и дълбоко вдъхновява за духовно израстване и променящо живота енергийно разгръщане. Наталия е интуитивно ръководена какво да каже, за да може енергийната промяна да се случи, да се пренапише подсъзнанието и да се балансират дясното и лявото полукълбо на мозъка.

През последните няколко години, по покана на колеги, тя пътува и работи в Европа, а от 2014 г. работи и в България. По време на груповите работни срещи, медитациите и индивидуалната работа с нея, чрез вибрациите на енергията на любовта, които се излъчват от цялото й същество докато говори, положителната промяна в присъстващите се осъществява на клетъчно ниво.

Това са интегрирани кодове на любовта, светлинни пакети информация, които се проявяват чрез нея, чрез всяка нейна дума, чрез всеки нейн жест и поглед. Те идват директно от Източника и стигат до всяко същество, докоснало се до нея.

По този начин тя помага да си спомним повече от себе си и така да можем да се свържем с нашата божествена същност на едно по-дълбоко ниво, което носи изцеление и свобода и активира във всеки един спомена за свещеното знание.

Нейният уникален метод на работа помага за разграждането и освобождаването на много блокажи и кармични свързаности и ни показва най-светлите потенциали за нашия живот, като промяната вътре в нас се усеща на много нива.

Резултатите варират от по-балансирано емоционално тяло, премахване на стреса, преодоляване на страха, съмнението и отчаянието, по-осъзната връзка с Вселената, активиране на интуитивни способности и спонатанно изцеление до една по-дълбока интимност във взаимоотношенията и преки преживявания на себереализация.

Мъдрост, Любов и Сила, събрани в едно, за да изцеляват чрез силата на любовта на сърцето, където се проявява самият Източник – това е Наталия. Тя олицетворява и предава свещената мъдрост на сърцето.

В резултат на дългогодишните си изследвания на човешката природа и психологията на междуличностните взаимоотношения, Наталия би могла да отговори и на всички ваши въпроси, свързани с тях.

Нейният уникален и задълбочен метод изследва енергията и динамиката на всички видове взаимоотношения, които играят важна роля в живота ни. Тези фини съществени връзки, които са неизменна част от нашето ежедневие, са дълбоко преплетени с личното благоденствие, вътрешната свобода, хармония и мир.

Наталия провежда:

Индивидуални лични консултации; Енергийни сесии; Консултации за двойки; Медитации; Семинари.

Личните сесии представляват мощен любящ поток на лечебна енергия на „присъствието“. По време на тях Наталия използва своите интуитивни способности да вижда, чува и усеща и, получавайки достъп до Акашовите записи, се настройва на същността на пътя, по който върви душата ви. С дълбоко състрадание тя ви води през запомняща се трансформативна опитност, която ви отваря за цялата красота и благодат, които животът е подготвил за вас.

Хората разказват за дълбоки спонтанни осъзнавания от контакта си с нея, за силно чувство на връзка и трайно усещане на мир в тялото, за освобождаване на емоционални модели. Споделят, че са получили дълбоко разбиране за своите взаимоотношения и конкретни напътствия там, където е необходимо.

По време на сесиите може да се стигне до освобождаване на блокажи и кармични свързаности на клетъчно ниво.

Всичко това, както и още много други, неописани тук резултати водят до енергийна, емоционална и физическа лекота, което изгражда един балансиран, хармоничен и уверен в себе си човек. Човек, който си е спомнил повече от себе си, повече от своята божествена същност. Човек, който знае, откъде идва и къде отива. Човек които е станал напълно отговорен за себе си и живота си и се е свързал с мъдростта на своето сърце.

Времетраене на една индивидуална сесия: 60- 80 минути.

Препоръчително е да не се консумира тежка храна най-малко 30 минути преди сесията.

Енергийните сесии с Наталия са едно много специално изживяване. Тя създава свещено пространство за среща на честотите на вашата душа и собствената ви лечебна божествена сила, за хармонизиране на енергията, освобождаване на блокажи и ненужни вече стари модели.

Може да се получи освобождаване на кармични свързаности на клетъчно ниво.

И всичко това се случва чрез вашето чисто свещено намерение.

По един фин и нежен начин се осъществява по-дълбоко свързване с вашата божествена същност и се постига по-осъзнато и трайно състояние на лекота, вътрешен мир и цялостност.

Сесията се провежда в мълчание.

Накрая ще получитe кратко обобщение за това как е протекла сесията, за процесите на освобождаване, регенериране и интегриране, а така също и препоръки и послания, когато има такива.

Времетраене на енергийната сесия: 60 минути.

Препоръчително е да не се консумира тежка храна най-малко 30-40 минути преди сесията.

Медитациите се провеждат при отворени врати и се отличават с това, че не са предварително подготвени. Те се случват на живо и се раждат от енергията на присъстващите.

По време на тези групови срещи, които са придружени и от музика, всеки получава полезна информация и отговори, спонтанно разграждане на блокажи, лични осъзнавания за това кои сме и защо сме тук и трайно състояние на хармония и мир в себе си.