Национален конкурс „Моят празник“ организират в Стара Загора

Община Стара Загора и Център за подкрепа на личностно развитие  (ЦПЛР) организират третото издание на Национален конкурс за рисунка „Моят празник“.

Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България.

Идеята на организаторите е да се стимулира творческата енергия на българските деца за създаване на художествени произведения в областта на изобразителното изкуство, както и да се осъществи културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от страната, приобщаване към изобразителното изкуство.

В конкурса могат да участват деца от  училища, школи и извънучилищни звена в страната. Той се провежда в две възрастови групи:  от 7 до 10 години и от 11 до 15 години.

Конкурсът е индивидуален. Всеки участник може да представи творби в жанровете живопис и графика като сам избере материалите и техниката на рисуване.  Творбите да са с формат 35/50 см (без паспарту).  Представят се до две творби в съответната възрастова група, придружени с данни за автора.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени следните награди: Специална награда на Община Стара Загора, Първа, втора и трета награда в двете възрастови групи, Поощрителни награди

Най–добре представилите се институции и ръководители получават грамота.

С одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба, която ще се открие на 1 декември 2018 г. от 14:00 часа  в зала „Лубор Байер“. Списък с имената на победителите и всички участници в изложбата ще бъдат публикувани на сайта на Център за подкрепа на личностно развитие.

Краен срок за участие в конкурса – 2 ноември 2018 г.

Творбите се изпращат на адрес: За конкурса: “Моят празник“, Център за подкрепа на личностно развитие, ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 3, 6000 гр. Стара Загора

За информация: тел.042 629062,638698