Доброволци от „Бага Тур“ пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода

В така наречената „Тронна зала “ на Аула на „Бага Тур“ в Зоопарка днес бе дадена специална пресконференция, на която бяха огласени подробности за спечеления проект „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел  войвода”. Разбира се, подробностите бяха огласени лично от Райчо Гънчев, който е председател на СНЦ „Бага Тур“. На пресконференцията бяха представени и някои от доброволците, които ще участват активно в този проект като Илиана Семерджиева, студент в СУ „Свети Климент Охридски“. „Тя отрасна сред нас, пише много талантливи стихове и проза, а също е и великолепен актьор“ – каза за нея Райчо Гънчев. Още един доброволец, съратник и приятел на багатурите – фотографът Драгия Драгия – беше подредил своя импровизирана изложба от красиви снимки на съвременни българи в народни носии.

За първи път представителите на медиите видяха филма за Индже войвода, част  от героичния епос за български войводи „Айде холан, брей“ на екипа на „Бага Тур“.

Проект: „Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел  войвода” на Сдружение с нестопанска цел  „Бага Тур”  се изпълнява с финасовата подкрепа  на Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерството на младежта и спорта,  подпрограма 2: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

 Продължителността на проекта е шест месеца – 15.09.2018 г. -15.03.2019 г.

Място на реализация на дейностите – Югоизточен регион, община Стара Загора, гр.Стара Загора – Зоопарка- Аул Багатур, община Мъглиж, гр.Мъглиж- Онгъл “Багатур”; община Велинград , Юндола; Калофер, м.Паниците.

Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години от Стара Загора, София , Якоруда и – членове и доброволци на школа „Бага-тур“ , студенти, ученици от от цялата страна, младежи със специални образователни потребности от СНЦ ”Бъдеще за децата“ – гр.Казанлък, симпатизанти, участници в хайдушки сдружения.

Тема на проекта Доброволци пресъздават фолклорния мит за  Ангел войвода” е насърчаване на доброволчеството и припознаване на ролята му като необходим инструмент за подобряване на средата и качеството на живот на общността чрез създаване на условия за неформално общуване и пълноценно оползотворяване на свободното време на младежите. Проектът цели да насърчи доброволчеството като ползотворен начин за формиране на историческа, здравна и мултифункционална култура чрез участие в инициативи и посветени на хайдутите в България. Легендарната репутация на Ангел войвода предлага изключително атрактивен и занимателен аспект от хайдушкото житие за иницииране и реализиране на младежки инициативи. Води до формиране на знания и умения при търсене, опит за реконструкция и интерпретативни възстановки на фактологически и фолклорни предания.

Основните дейности включ ват обучения по две програми: ”Доброволчество” и ”По следите на митовете за  Ангел войвода”. Младежите ще надграждат своите знания и умения за доброволчеството, използвайки като база вече реализираните проекти. Ще търсят истинността в легендарния фолклор за съществуванието, събитията, народното творчество и спомените в българската памет за Ангел войвода. Атрактивните дейности – инициирани и реализирани, ще помогнат на участниците в проекта да изградят цялостен образ, който да пресъздадат чрез създаване, музициране и филмиране на продукта.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ OT СНЦ ”БАГА ТУР

 1. ”Бага Тур – българския път за духовно и физическо изграждане (Приобщаване на младите хора към ценностната система на древните българи чрез овладяването на умения по системата на Прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур)”.

Държавна агенция за младежта и спорта  – Програма младежки дейности  2006- 2007 година.

 1. Прабългарския дух е във всеки от нас”.

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа – 2007 година

 1. “Земята на древните българи- част от Европейското културно наследство”. Европейска програма “Младежта в действие” – 2008 година. НЦ “ЕМПИ “
 2. Бага-Тур – българския път за духовно и физическо изграждане”.

Държавна агенция за младежта и спорта  – Програма младежки дейности  2008- 2010година.

 1. „Древния конен път на българите към европейските земи – послание за духовно и културно обединение на народите”. Европейска програма “Младежта в действие” – 2010 година. НЦ “ЕМПИ”
 2. Пътя на меча Багатур –символ на обединената европейска култура и история”. Европейска програма “Младежта в действие” – 2011 година. НЦ “ЕМПИ” .
 3. „Пътя на меча Багатур – в обредите и обичаите на древните българи, посветени на природата и нейните обитатели”.

Европейска програма “Младежта в действие” – 2013 година. НЦ “ЕМПИ”.

 1. „Популяризиране на стрелбата с прабългарски лък“ на СНЦ „Бага–Тур”.“Младежки банки” и фондация “Обществен дарителски фонд”- Стара Загора 2013 година

9. “Доброволци възстановяват уменията на прабългарите“  Програма „Национална програма за младежта  2011-2015“; НЦ ЕМПИ

 1. “Сакралната мистика на самодивските игри – Програма “Живо наследство” , ФРГИ 2013 г
 2. „Доброволци пресъздават древния бит и култура на траките” – Национална програма за младежта 2011-2015 г, Министерство на младежта и спорта, 2014-2015 г.

Линк: https://www.facebook.com/bagatur.bg/posts/1071238862903759  – за тракийската колесница

 1. „Дивите животни и птици в митологично –обредната система на древните траки и прабългари

Линкове: https://www.facebook.com/bagatur.bg/posts/1165898400104471

 1. „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос” Национална програма за младежта 2016-2020г, Министерство на младежта и спорта, 2016-2020г.