166 ученици започнаха „учебната година“ в клуб „Математически таланти“

Победителите ще са част от българските представители за международните състезания и олимпиади през 2019 година

Клуб „Математически таланти“ е дистанционно обучение по математика за ученици от 1 до 6 клас с цел подготовка за математически олимпиади и състезания. Петото издание на клуба ще се проведе в 10 дистанционни кръга и финален кръг в Стара Загора. За учебната 2018/2019 година финалът е определен за 2 юни 2019 г.

За всеки кръг на клуб „Математически таланти” всеки участник получава по електронна поща:

  • тема с решени задачи;
  • задачи за самостоятелна работа.

В определени срокове участниците изпращат решения на задачите за самостоятелна работа чрез електронна поща. След извършване на проверка всеки участник получава:

  • кратка рецензия на изпратените отговори и решения;
  • точки за кръга – 2 точки за вярно решение и верен отговор; 1 точка – за пропуск в решението или отговора; 0 точки – за грешно решение или нерешена задача;
  • решения на задачите от самостоятелната работа;
  • темата за следващия кръг.

Десетият кръг на клуб „Математически таланти“ ще приключи на 16 май 2019 г., след което се определят участниците във финала в Стара Загора.

Сред участниците в петото издание личат имената на много наши златни медалисти от състезанията през изминалото лято в Азия от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и други български градове.

Любомир ЛЮБЕНОВ

На снимките са победителите във финалите на клуба през 2017 г. и 2018 г.

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

за кръг……

име на участника ………………………………………клас ………..

населено място……………………. училище………………………………………………..

кръг…..

задача

отговор

Решение

Бележки по условията задачите и по решенията:

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО В КЛУБ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ“

НА:

Имена на участника

Клас

Училище, населено място

Електронен адрес

Пощенски адрес

Кръгове

кръг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общ

сбор

Точки

Бележки