Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова пред dolap.bg: „Над 17 600 ученици започват новата 2018/2019 учебна година в Община Стара Загора“

Госпожо Сотирова, в навечерието сме на новата учебна 2018/2019 г. Каква е готовността за този старт на знанието?

И тази година традицията ще се спази и новата учебна година ще бъде открита официално навсякъде по най-добрия начин. Всеизвестен факт е, че първият учебен ден е празник, не само за работещите в сферата на образованието, но и за голяма част от обществото ни. Над 17 600 са учениците на Община Стара Загора, от които около 14 500 са в общинските училища. Първокласниците ни тази година са 1415 , а само за градските училища – 1168 деца. Останалите са в частните училища и детски градини и по селата.

На всяко дете в първи клас ще бъде подарена по една книжка. Футболният отбор „Берое“ отново ще изпрати играчите си на тържествата. Много интересни инициативи са подготвили началните учители за своите възпитаници. Те са изключително отзивчиви и имат силната подкрепа на родителите. Учители от ОУ „Кирил Христов“ са написали прекрасни писма до първокласниците. Всеки учител има идеи как да посрещне по най-добрия начин своите възпитаници. Най-важно е първокласниците да повярват в ролята на учителя. Тук много важна е ролята на родителите, да дадат подкрепа не само към първокласника, а въобще към ученика. Децата и младежите трябва да осъзнаят, че ако не бъдат образовани, животът им ще бъде провален. Т.е. всички, които встъпват в училище, трябва да имат доверие в образованието и с взаимна подкрепа от трите съставни групи – учители, родители и ученици да се постигат добри резултати.

Стара Загора е значим областен център и винаги е писала историята на образованието с много високи резултати, което в последните години, за жалост, не наблюдавам.

Каква е готовността на училищата и детските градини, в които се извършват основни ремонтни дейности, да започнат в собствените си сгради новата учебна година?

По капиталовата програма на общината и по ОП „Региони в растеж“ – образователна инфраструктура, по европейски програми да осигурени почти 15 млн лв. за одобрените учебни заведения: ДГ № 1 “Звънче“ и ДГ № 58 „Звездица“, СУ „Железник“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Веселин Ханчев“. За първите четири учебни заведения ремонтите са на финала, а за последните две-предстоят. Както при всички големи проекти, в процеса на реализацията им възникват проблеми. Какъв е проблемът със СУ „Железник“. Там има два атриума – единият е с покрив, другият е отворен. В единия трябва да се изгради асансьор, което е задължително изискване за всички образователни институции и всяка публична сграда – да има достъпна среда и вентилационна система. Това затруднява изпълнителя. Вчера беше подписан анекс към договора, за удължаване на ремонта в училището до м. декември т.г. Т.е. учениците на „Железник“ ще продължат да учат в ОУ ХІ „Николай Лилиев“ и ХІІI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. Поднасям извиненията си съм родителите, въпреки че си давам сметка колко им струва, да посрещат и изпращат децата си доста по-далече от местоживеенето им.

В кв. “Железник“ се преплитат интересите на много хора. Има семейства, които имат деца в училищна възраст, а други в детска градина и яслена група. Тези родители понесоха тегоба цяла година, защото и децата от другите две детски градини са изведени от 1-ви ноември 2017 г. ДГ № 58 беше пребазирана в 5 различни заведения, като най-отдалечената е на другия край на града в кв. “Самара“.

И двете детски градини ще приемат дечицата в собствените си сгради на 17 септември 2018 г. В „Звънче“ всичко е готово, с изключение на дворното пространство, което обаче няма да препятства нормалния процес. Там предстои полагане на ударопоглъщаща настилка. Фирмата, определена на втория етап, много съвестно си свърши работа, за което й благодаря.

За ДГ „Звездица“ правим и ще продължим да правим всичко възможно, 250-те деца да се завърнат от другите детски градини. Яслената група ще бъде пребазирана в ДГ Звънче“, която се намира в съседния квартал „Три чучура-север“. Това се налага защото допълнителното тяло за две яслени групи в  ДГ № 58 още не е изградено. Там дейностите ще продължат до м. декември. В събота и неделя много родители са заявили желание да се включат в подготовката за приема на децата.

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ беше изведена за начало на ремонта след края на първия срок, който трябваше да приключи напълно до 15 септември. Полагат се всички усилия, за да може сградата да приеме учениците за нормални учебни занятия. Това е училището с най-голям брой ученици – 1225, 220 от които са в подготвителна степен и са на целодневно обучение. Нямам обяснение защо фирмата изпълнител на ремонтите в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ се активизира в края на м. юли, когато имаше фронт още в края на м. февруари? Като няма ресурс, няма да кандидатства! Явно за ръководството й дали учебната година ще се открие на 17 септември или на 17 декември е все едно. Всеки ден ходя в гимназията и виждам с очите си, че малкото налични работници стоят и не работят.

Чест прави на ръководството на училището за създадената организация по подготовка на сградата за пълноценен учебен процес – на родители, учители и ученици. Всички са готови да започнат да чистят и да подреждат, включително и на 17 септември, стига да има терен за това. Обслужващият персонал е от началото на тази седмица там и с неистови усилия подрежда класните стаи. Понеже има други процеси, които се извършват в тоалетните, на етажите няма вода и жените пренасят на ръце вода от единствения водоизточник от мазето, за да могат са смогнат с работата. На първия етаж вече са заредени масите и столовете. На 14 септември – все още няма такава възможност за втория и третия етажи. Има венилови покрития, които не са положени.

Идеята е да бъдат отворени трите етажа със западните им фоайета. Достъпът към източните фоайета да бъде ограничен, защото там има неприключили процеси, включително и асансьора, който задължително трябва да осигурява достъпна среда за хора с увреждания.

На 15 и 16 септември, специализирани почистващи фирми, персоналът и колегите ще участват в подреждането на класните стаи и кабинетите. Ако се наложи и след официалното откриване, ще продължат работа.

Поради всички тези неблагополучни обстоятелства, учебната година ще бъде официално открита на 17 септември 2018 г. на Античния форум „Августа Траяна“, където се провежда Джаз форума.

На последния етаж в тази сграда е Народната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“. Там също трябва да продължи реновирането, както и на таванските помещения, които ще се превърнат в учебни стаи. Това са процеси, които могат да продължат и по време на учебната година. Т.е. прави се всичко възможно гимназията да се завърне. Това е наложително и във връзка с другите започващи ремонти – на СУ Иван Вазов“ и ІХ ОУ „Веселин Ханчев“, където беше пребазирана. „Ромен Ролан“ държи рекорда по най-местеното училище. С тазгодишното обитаване на 3-4 сгради и предходните 14, то е готово да бъде вписано в книгата на Гинес.

Ще има ли санкция за фирмите, които не са спазили договорираните срокове?

Естествено! В договорите има клаузи за санкции. Но за мене най-голямото наказание е напрежението и неудобството на родители, учители и ученици. Една санкция на фирма, която е получила за ремонта 2 млн лв, няма да усети глоба от 1000-2000 лв. Освен това, ако трябва да бъдем пунктуални, фирмата изпълнител, освен че трябва да изпълни в срок и с отлично качество строително-ремонтните дейности, трябва да предаде сградата във вид за максималното й използване на мига. Така беше при предаване на сградата на Търговската гимназия. В „Ромен Ролан“ не стоят така нещата. Също е положението и в детските градини. Но хубаво е, че тези сгради се обновяват по програма за енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите. Дай Боже, да няма проблеми след ремонта!

Кои други училища и детски градини подлежат на основен ремонт по програмите за енергийна ефективност?

Следващите две училища, които вече са пребазирани са Девето основно „Веселин Ханчев“- в ПГ по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ и СУ „Иван Вазов“ – в ПГ по електротехника „Г. С. Раковски“. По същата ОП „Региони в растеж“ и двете професионални гимназии подлежат на реновиране, само че от съответните министерства. Основните ни притеснения са да не съвпаднат техните с нашите ремонтни дейности. Моите благодарности към директорите на професионалните гимназии за отзивчивостта и оказания пример на „гостите“. Благодарна съм и на директора на ОУ „Георги Райчев“, който приема Вечерната гимназия. Досега той беше предоставил стаи и на ДГ „Звънче“.

Първо основно училище „Георги Бакалов“ вече е пребазирано в сградата на СУ „Христо Ботев“. Там общината съдейства за козметични ремонти, защото за следващата година се предвижда да се направи цялостен ремонт на ОУ „Самара“, СУ „Христо Ботев“ и ДГ № 31 „Слънце“. Затова е важно как ще приключи изпълнението на програмата за образователната инфраструктура. Ако всичко като отчетност приключва в срок, Общината ще може да кандидатства за финансиране на тези две училища. В противен случай ще се търсят възможности от бюджета на общината. Със средствата на данъкоплатците ще започне до дни ремонтът на ДГ № 2 „Зорница“.

Намеренията на ръководството на общината и лично на кмета Живко Тодоров са, с изпълнението на ремонтните дейности през 2019 г. , да бъдат ремонтирани всички детски ясли, детски градини и училища на територията Стара Загора.

Вижданията на кмета са дворните пространства на детски градини и на училищата, които не са в добро състояние, да бъдат реновирани, но след приключване на ремонтите на сградите.

Искам да подчертая, обаче, че когато има инициативност на ръководствата на училищата, могат много неща да се случват, с много малка подкрепа от общината. ОУ „Кирил Христов“ е пример за това. Без много да се шуми, през лятото тук е направено козметично обновяване и първокласниците, например, ще влязат през приказни многоцветни коридори, в още по-приказни класни стаи. Такъв добър пример е ръководството на ХІ ОУ. Тук всяка година се надгражда с много добра естетизация. Поетапно, като пчелички, ръководството и учителите на ОУ „Георги Райчев“ въвеждат непрекъснато подобрения. Пример на последователно обновяване на сградата и на кабинетите в нея е ХІІ ОУ „Стефан Караджа“. ІІ ОУ „П. Р. Славейков“ , VІ ОУ „Св. Никола“, СУ „Максим Горки“, НУ „Кольо Ганчев“ са все положителни примери в това отношение. Но има и училища, в които всичко мирише буквално на мухал – в прекия и преносен смисъл на думата.

Ще има ли шкафчета в училищата, които „ще смъкнат“ тежките раници от гърбовете на децата?

Много училища кандидатстваха по програмата, която МОН отвори, за прословутите шкафчета. В няколко училища има шкафчета. В „Кирил Христов“ отдавна имат шкафчета. Всички училища, които са кандидатствали, са одобрени. Остават тези, които сега влизат в ремонтни дейности. В съществуващите условия, в някои от училищата няма къде да се поставят.

Шкафчетата са едното от нещата, което трябва да се случи редом с ремонтите, там където няма. По-важното е преминаването към новите технологии. В ОУ „Кирил Христов“, в VІ ОУ „Св.Никола“ и др. се работи по електронна програма и не се налага носене на учебници в училище. Напоследък МОН работи по създаването на т.н. платформи „Облак“, които ще предоставят електронни варианти на учебниците. Въпрос на месеци е това да се случи.

Електронните дневници са другата новост.

В процедура сме с подготовка на транспортните средства, т.н. „жълти автобуси“, които превозват децата от селата към средищните училища. Тази седмица трябва да минат на проверка пред ДАИ. Всяка сутрин преди да тръгнат да изпълняват курсове, автобусите трябва да получат сертификат за движение от механика, което значи, че трябва да се мине на канал. Медицинско лице трябва да удостовери, че състоянието на шофьора отговаря на изискванията да започне работа. Местата във всеки автобус трябва да бъдат обезопасени. Трябва да има учител, който да съпровожда групата. Има изисквания за поставяне на климатици, на телевизори и пр.

През последните години общината направи изключително много за детските ясли, детските градини и училищата. Сега е важно всичко това да се опази. Да се възпитават и ученици и родителите им към това и да се инвестира за подобряване на средата. Защото средата е фактор за по-добри резултати.

В началото на учебната година какви са пожеланията Ви към учениците, учителите и към директорите на училищата?

Преди всичко да са здрави! С педагогическо дръзновение да посрещат предизвикателствата. Директорите и учителите са натоварени с много документация, която не винаги е в полза на усвояване на знания в учебния процес. Трябва да отбележа, че от 2017 г. насам, никога не е имало такова правителствено отношение към процесите в образованието. Не само с механизма за връщане на децата, които не посещават училище, но и с отношението към възнаграждение на учителите. Това много задължава.

Стара Загора винаги е имала много добри резултати в успеваемостта на учениците. Когато започнаха първите Държавни зрелостни изпити, нашият град беше на трето място в страната. Стара Загора винаги е имала носители на национални дипломи, не е редно тази година да нямаме такива. Затова, отношението към труда на учителя, трябва да даде отражение в постигане на много по-високи резултати.

Нека учениците, учителите и родителите да възприемат учебната година и учебните занятия като възможност за пълноценни преживявания на времето. Защото, ако я няма учебната година, сигурно животът им би бил много скучен.

Росица Ранчева