Център за подкрепа на личностно развитие – Стара Загора приема нови участници в клубни форми и школи за новата творческа 2018 – 2019 година.

Център за подкрепа на личностно развитие – Стара Загора приема нови участници в  клубни форми и школи за новата творческа 2018 – 2019 година.

Център за подкрепа на личностно развитие – град Стара Загора е част от структурата на Община Стара Загора. Основната дейност на ЦПЛР е организиране на извънучилищна дейност с деца и младежи в свободното им време за развитие на личностния потенциал, творческото мислене, изграждане на нравствена, познавателна, естетическа,  екологична и гражданска култура.

Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт, независимо от вероизповедание, етнос и социален статус.

Чрез дейностите си Центърът се стреми към изграждане и утвърждаване на духовни и граждански ценности, защита на правата на децата и младежите.
Заниманията са в три направления, според проявения интерес от децата и младежите – художествено – творческо, гражданско образование и  приложни науки и  във всичките  23 форми и клубове.

Записване на деца и младежи в школите и клубовете на центъра:

Децата, младежите и родителите могат да подават заявления  лично в сградата на ЦПЛР –  Стара Загора  ул. „Захарий Княжески” 71 ет. 3 от 17 септември 2018 г. всеки работен ден от 9:00 часа до 20:00 часа

Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в 3 форми.

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите. Всички  форми са безплатни.

Творческата  2018 – 2019 г. – започва на 1 октомври 2018 г. по  график за всяка от формите и завършва на 30 юни 2019 г.

За повече информация: тел. 042 629062, 042 638698