Работен семинар на тема „Младежката заетост – реалност и перспективи“

Семинарът, който се проведе в Стара Загора е част от съвместен проект на сдружение „Свят без граници“ и Центъра за изследване на демокрацията. Една от целите му е подпомагане на достъпа и използването на мерките по гаранцията за младежта от младежи от уязвими групи в България, Румъния и Унгария. Европейската гаранция за младежта е отговор на младежката безработица в ЕС, причинена от кризата през 2008 година, ангажимент, стартирал и поет от всички страни в Съюза през 2013 г., който гарантира, че всички младежи до 25 години, които са извън работа или обучение, ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж, в рамките от 4 месеца след като станат безработни или напуснат системата за формално образование. Младежката безработица до 25 години за 2016 г. според Евростат е 18.7 % за ЕС и 17.2% за България, а процентът на младежи извън работа или обучение до 25 г. е 11.5 % за ЕС и 18.2% за България, съобщи Лилия Драгоева от Центъра за изследване на демокрацията. Тя изтъкна, че има постепенно спадане на нивата, но те все пак остават доста високи, което означава, че могат да бъдат подобрени мерките за прилагане на програмата за младежка гаранция, така че тя да достигне до по-широк кръг от хора.

Друга цел на проекта е застъпничество на местно, регионално и национално ниво. „Идеята на това застъпничество е да се намери механизъм, чрез който да започне по-активно използването на тези мерки и всички млади хора да се реализират в професионалните направления, в които желаят.“, каза председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев.

Един от успешните примери е този на Звезделина Атанасова, доброволец на неправителствената организация. Тя сподели, че в сферата на здравеопазването, в която работи се наблюдава недостиг на млади кадри, по-застаряващ персонал от медицински сестри и здравни работници, а също и ниско възнаграждение, но въпреки това е избрала да остане в България.

Ключови дейности по проекта в България са провеждане на изследване в 10 населени места в страната – 2 от общините са в Старозагорска област – Стара Загора и Николаево, представяне на национален доклад с резултати и препоръки и два наръчника за ефективно прилагане на гаранцията за младежта и организиране на семинари за застъпничество на местно и национално ниво на всички заинтересовани страни. Настоящият бе под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова. „Благодаря за добрата съвместна работа на Областна администрация, Общинска администрация, на държавните структури, на бизнес сектора и на неправителствените организации. Смятам, че на местно ниво сътрудничеството ни е добро и ползотворно. Резултатите, които ни представяте са изключително важни за нас, за да намерим точното място, до къде сме стигнали и как се движим реално.“, приветсва на откриването Чакърова.

На събитието присъстваха още местният омбудсман Надежда Чакърова – Николова, председателят на ТПП Олег Стоилов, представители на държавни структури, образователни институции и бизнеса.