Поздравление на кмета на Община Стара Загора за първия учебен ден

Уважаеми преподаватели, ученици и родители,

Първият учебен ден е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието.  Той е символ на вечния порив към наука и просвещение, на стремежа към познание и образование.

Скъпи ученици, пазете традициите на вашето училище, постигайте успехи и уважавайте своите преподаватели! Трупайте знания неуморно, за да имате куража да се справяте с трудностите и да вървите напред смело и решително!

Скъпи първокласници, днес вие за пръв  път ще прекрачите прага на училището. Доверете се на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието!

Уважаеми учители, продължавайте  все така неуморно да пазите духа на просвещението. Нека любовта и признанието на вашите ученици бъде най-ценната отплата за труда ви!

А на вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвите заедно с техните учители за предизвикателствата на живота!

Живко Тодоров

Кмет на Община Стара Загора